Hoang Dieu - Victoria

Hội thảo Giáng sinh chia sẻ - Bảo vệ tổ quốc

Nhân dịp kỷ niệm ngày Thành lập QĐNDVN (22/12) và Lễ Giáng Sinh (24/12) Trường THPT Hoàng Diệu đã tổ chức hội thảo với chủ đề:

Giáng Sinh chia sẻ và Bảo vệ Tổ Quốc

Buổi hội thảo được tiến hành nhằm mục đích dạy cho học sinh những giá trị về lòng biết ơn đối với các thương binh, liệt sĩ, những người đã hy sinh tuổi thanh xuân và máu xương của mình cho hòa bình độc lập Dân tộc. Bên cạnh đó, hòa nhập vào không khí của ngày Lễ Giáng Sinh trên toàn Thế giới và chia sẻ những khó khăn đối với các bạn học sinh nghèo miền núi nhân dịp Lễ Giáng Sinh chia sẻ. Tuyên dương các tập thể lớp thực hiện tốt là 12T, 12D3, 12B, 11D1, 11D2, 10A1, 10D2...

Một số hình ảnh về buổi hội thảo:

Một số sản phẩm hội thảo của các lớp

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀNG DIỆU Số 9 - Bùi Ngọc Dương - Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: (024) 3971 2930; (024) 3971 2935 Email: info@hvs.edu.vn Web: www.hvs.edu.vn

TPL_GK_LANG_MOBILE_TOP TPL_GK_LANG_MOBILE_SWITCH_DESKTOP