Hoang Dieu - Victoria

Học sinh tiểu học Victoria với bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng

Quan tâm đặc biệt đến bữa ăn cho học sinh tiểu học Victoria

Học sinh tiểu học là đối tượng đặc biệt đối với những đầu bếp tại trường Victoria. Nhận thức được đây là lứa tuổi cơ thể và tâm lý trẻ bắt đầu chuyển qua một giai đoạn mới rất quan trọng cho việc phát triển thể chất và tinh thần của trẻ, vì vậy mà những bữa ăn luôn được quan tâm đặc biệt. Những bữa ăn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho học sinh là điều rất cần thiết, giúp cho học sinh phát triển đầy đủ cả về trí lực và sức lực. 

Một số hình ảnh

Cô giáo chăm sóc đến từng bữa ăn cho các em học sinh

 

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀNG DIỆU Số 9 - Bùi Ngọc Dương - Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: (024) 3971 2930; (024) 3971 2935 Email: info@hvs.edu.vn Web: www.hvs.edu.vn

TPL_GK_LANG_MOBILE_TOP TPL_GK_LANG_MOBILE_SWITCH_DESKTOP