Hoang Dieu - Victoria

Khai giảng năm học mới 2013 - 2014

Tiếng trống ngày khai trường

Có cả cuộc đời rồi bống nhớ

Những đoạn đường xa lắc tuổi hoa

Cho đến bao giờ không biết nữa

Tiếng trống trường giục giã trái tim ta

Tiếng trống trường đã vang lên!

Năm học mới bắt đầu!

Tiếng trống Hoàng Diệu – Victoria đang rộn rã vang lên. Hãy ghi mãi trong tâm khảm giây phút thiêng liêng này, giây phút bắt đầu năm học mới, năm học thứ 7 của những người lính tiên phong, đầy tự tin trên con đường giáo dục hội nhập. Hãy học các giá trị sống, thực hành kỹ năng sống để “Giữ gốc Việt Nam trở thành công dân toàn cầu”

Trước mắt chúng ta còn đầy khó khăn, thử thách nhưng với định hướng đúng đắn và lòng quyết tâm cao chúng ta tự hào và tin tưởng chắc chắn rằng: Năm học mới, năm học thứ 7 của hệ thống trường Hoàng Diệu – Victoria sẽ thành công tốt đẹp.

 Xin cảm ơn tất cả! Hãy vang lên tiếng trống trường. Tiếng trống Hoàng Diệu – Victoria tràn đầy sức trẻ, đầy niềm tin, đầy tự hào về một ngôi trường đang thay đổi từng ngày, đi lên và bền vững phát triển.

 

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀNG DIỆU Số 9 - Bùi Ngọc Dương - Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: (024) 3971 2930; (024) 3971 2935 Email: info@hvs.edu.vn Web: www.hvs.edu.vn

TPL_GK_LANG_MOBILE_TOP TPL_GK_LANG_MOBILE_SWITCH_DESKTOP