Hoang Dieu - Victoria

CHUYÊN ĐỀ MÔN LỊCH SỬ CỤM HK - HBT

Chiều ngày 28/3/2018, tại trường THPT Hoàng Diệu, cụm trường THPT Hoàn Kiếm - Hai Bà Trưng đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề môn Lịch Sử. Tại đây, các trường đã nghe báo cáo viên Đặng Thị Lan Huệ - Giáo viên môn Lịch Sử của trường THPT Mai Hắc Đế báo cáo về cách thức khơi dậy tình yêu của học sinh đối với môn Lịch Sử.

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀNG DIỆU Số 9 - Bùi Ngọc Dương - Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: (024) 3971 2930; (024) 3971 2935 Email: info@hvs.edu.vn Web: www.hvs.edu.vn

TPL_GK_LANG_MOBILE_TOP TPL_GK_LANG_MOBILE_SWITCH_DESKTOP