Hoang Dieu - Victoria

LỄ DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM 136 NĂM NGÀY MẤT TỔNG ĐỐC HOÀNG DIỆU

Cô thành chống giữ một mình thôi
Khảng khái như ông được mấy người
Cựu lục nghìn năm gương tiết dọi
Cô thần một chút tấm trung phơi
(…)
Nghìn thủa Nùng Sơn nêu chính khí
Anh hùng đến thế lệ cùng rơi.
136 năm sau ngày mất của tổng đốc Hoàng Diệu, sáng ngày 23/4/2018, thầy và trò trường THPT Hoàng Diệu đã đến dâng hương tại Hoàng Thành Thăng Long. Tại đây, thầy trò của nhà trường đã cùng dâng lên nén hương thành kính cầu mong cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với nhà trường
.

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀNG DIỆU Số 9 - Bùi Ngọc Dương - Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: (024) 3971 2930; (024) 3971 2935 Email: info@hvs.edu.vn Web: www.hvs.edu.vn

TPL_GK_LANG_MOBILE_TOP TPL_GK_LANG_MOBILE_SWITCH_DESKTOP