Hoang Dieu - Victoria

Đại hội chi đoàn

Đại hội chi đoàn tại các lớp

Để bầu ra những đoàn viên ưu tú nhất, tích cực nhất tham gia các phong trào của đoàn trường cũng như đẩy mạnh phong trào đoàn đội tại các lớp. Hôm nay ngày 19 tháng 10 năm  2013 các chi đoàn tại các lớp tổ chức đại hội Đoàn

Không khí vui vẻ đoàn kết thống nhất, chọn ra những người nhiệt huyết với công tác Đoàn thanh niên để đẩy mạnh hơn nữa giúp cho đoàn trường ngày càng sôi nổi.

Ngoài việc bầu ra những đoàn viên ưu tú thì đại hội cũng nêu ra các chủ đề để các đoàn viên thảo luận, về phương pháp học tập, kỹ năng sống…

Ngay sau khi kết thúc các vấn đề thảo luận thảo luận, bản tổng kết các ý kiến được trình bày tại phiên toàn thể được ghi chép chính xác từng ý người phát biểu.

Cái yếu nhất của Đoàn bấy lâu nay là hô hào, khẩu hiệu, nói nhiều, nói sáo rỗng… Giờ người đứng đầu tổ chức Đoàn đã phát đi thông điệp mạnh mẽ như vậy, rất kỳ vọng tạo ra sự chuyển biến mới, phải hành động để tránh hình thức, hành động để thay đổi, hành động để thiết thực hơn với thanh niên.

 

 Một số hình ảnh đại hội chi đoàn tại các lớp