Hoang Dieu - Victoria

Thời khóa biểu học hè

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC VICTORIA

Địa chỉ: số 1B, Cảm Hội, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại” 0439712930 (12) * 0439728135

 

THỜI KHOÁ BIỂU HÈ

LỚP 1V * NĂM HỌC 2013 – 2014

 

     Thời gian

Tiết

 

2

 

3

4

5

6

 

 Sáng

08h00 - 08h35

Trò chơi vận động

KNS

Võ / Aerobic

TD buổi sáng

Võ /Aerobic

Múa TT

08h40 - 09h15

Làm quen

Tiếng Việt

Làm quen Tiếng Việt

Làm quen

Tiếng Việt

Làm quen Tiếng Việt

Làm quen

Toán

                                                   9h15 – 9h30: Ra chơi

9h35 – 10h10

Làm quen

Tiếng  Việt

Luyện chữ

Làm quen

Tiếng Việt

 Luyện chữ

Trò chơi DG

10h15 –10h50

Làm quen

Toán

Làm quen Toán

Toán

Làm quen Toán

Làm quen

Tiếng Việt

11h – 13h50: Ăn và nghỉ trưa

Chiều

14h10-14h45

English

English(Art)

English

Bơi và các hoạt động ngoài trời

Thư viện

14h50-15h25

English

English(Art)

English

English(Dance)

                                               15h25 – 15h45: Ra chơi và ăn quà chiều

15h50-16h30

HĐTT + KNS

Trò chơi trí tuệ(Lego)

HĐTT + KNS

Bơi

English(Dance)


 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC VICTORIA

Địa chỉ: số 1B, Cảm Hội, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại” 0439712930 (12) * 0439728135

THỜI KHOÁ BIỂU HÈ

LỚP 2V  * NĂM HỌC 2013 – 2014

 

 

Thời gian

Tiết

2

3

4

5

6

Sáng

08h00 - 08h35

Trò chơi vận động KNS(Dance)

Võ (Aerobic)

TD buổi sáng

Võ (Aerobic)

Múa hát TT

08h40 - 09h15

English(Dance)

Ôn Tiếng Việt

Ôn Toán

Ôn Tiếng Việt

Ôn Toán

                                                   9h15 – 9h30: Ra chơi

9h35 – 10h10

Thư viện

Ôn Tiếng Việt

English

Ôn Tiếng Việt

Ôn Tiếng Việt

10h15 –10h50

Ôn Toán

Ôn Toán

English

Ôn Toán

Luyện chữ

11h – 13h50: Ăn và nghỉ trưa

Chiều

14h10-14h45

Ôn Tiếng Việt

English

Trò chơi trí tuệ(Lego)

Bơi và các hoạt động ngoài trời

English

14h50-15h25

Luyện chữ

English

Ôn Tiếng Việt

English

                                               15h25 – 15h45: Ra chơi và ăn quà chiều

15h50-16h30

Trò chơi DG

HĐTT + KNS

Ôn Tiếng Việt

Bơi

HĐTT + KNS

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC VICTORIA

Địa chỉ: số 1B, Cảm Hội, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại” 0439712930 (12) * 0439728135

THỜI KHOÁ BIỂU HÈ

LỚP 3V  * NĂM HỌC 2013 – 2014

 

 

Thời gian

Tiết

2

3

4

5

6

Sáng

08h00 - 08h35

Trò chơi vận động KNS(Dance)

Võ (Aerobic)

TD buổi sáng

Võ (Aerobic)

Múa hát TT

08h40 - 09h15

English(Dance)

Ôn Tiếng Việt

Ôn Toán

Ôn Tiếng Việt

Ôn Toán

                                                   9h15 – 9h30: Ra chơi

9h35 – 10h10

Thư viện

Ôn Tiếng Việt

English

Ôn Tiếng Việt

Ôn Tiếng Việt

10h15 –10h50

Ôn Toán

Ôn Toán

English

Ôn Toán

Luyện chữ

11h – 13h50: Ăn và nghỉ trưa

Chiều

14h10-14h45

Ôn Tiếng Việt

English

Trò chơi trí tuệ(Lego)

Bơi và các hoạt động ngoài trời

English

14h50-15h25

Luyện chữ

English

Ôn Tiếng Việt

English

                                               15h25 – 15h45: Ra chơi và ăn quà chiều

15h50-16h30

Trò chơi DG

HĐTT + KNS

Ôn Tiếng Việt

Bơi

HĐTT + KNS

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC VICTORIA

Địa chỉ: số 1B, Cảm Hội, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại” 0439712930 (12) * 0439728135

 

THỜI KHOÁ BIỂU HÈ

LỚP 4V * NĂM HỌC 2013 – 2014

 

Thời gian

Tiết

2

3

4

5

6

Sáng

08h00 - 08h35

Trò chơi vận động KNS

Võ (Aerobic)

TD buổi sáng

Võ (Aerobic)

 

Múa hát TT

08h40 - 09h15

Ôn Toán

Ôn Toán

Ôn Toán

Ôn Toán

Ôn Tiếng Việt

                                                   9h15 – 9h30: Ra chơi

9h35 – 10h10

English

English(Dance)

Ôn Tiếng Việt

Ôn Tiếng Việt

Ôn Tiếng Việt

10h15 –10h50

English

English(Dance)

Luyện chữ

Ôn Tiếng Việt

Trò chơi trí tuệ(Lego)

11h – 13h50: Ăn và nghỉ trưa

Chiều

14h10-14h45

Trò chơi DG

Thư viện

English

Bơi và các hoạt động ngoài trời

Ôn Toán

14h50-15h25

Ôn Tiếng Việt

Ôn Tiếng Việt

English

English(Art)

                                               15h25 – 15h45: Ra chơi và ăn quà chiều

15h50-16h30

Luyện chữ

Ôn Tiếng Việt

HĐTT+KNS

Bơi

English(Art)


 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC VICTORIA

Địa chỉ: số 1B, Cảm Hội, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại” 0439712930 (12) * 0439728135

 

THỜI KHOÁ BIỂU HÈ

LỚP 5V  * NĂM HỌC 2013 – 2014

 

 

Thời gian

Tiết

2

3

4

5

6

Sáng

08h00 - 08h35

Trò chơi vận động KNS

Võ (Aerobic)

TD buổi sáng

Võ (Aerobic)

 

Múa hát TT

08h40 - 09h15

Ôn Toán

Ôn Toán

Ôn Toán

Ôn Toán

Ôn Tiếng Việt

                                                   9h15 – 9h30: Ra chơi

9h35 – 10h10

English

English(Dance)

Ôn Tiếng Việt

Ôn Tiếng Việt

Ôn Tiếng Việt

10h15 –10h50

English

English(Dance)

Ôn Luyện chữ

Ôn Tiếng Việt

Trò chơi trí tuệ(Lego)

11h – 13h50: Ăn và nghỉ trưa

Chiều

14h10-14h45

Trò chơi DG

Thư viện

English

Bơi và các hoạt động ngoài trời

Ôn Toán

14h50-15h25

Ôn Tiếng Việt

Ôn Tiếng Việt

English

English(Art)

                                               15h25 – 15h45: Ra chơi và ăn quà chiều

15h50-16h30

Luyện chữ

Ôn Tiếng Việt

HĐTT+KNS

Bơi

English(Art)

 

Cập nhật lần cuối ngày Thứ hai, 20 Tháng 5 2013 00:54

Lượt xem: 804

Khởi công xây dựng trường PT Hoàng Diệu - Tâm Thái Asean

Khởi công xây dựng trường Hoàng Diệu - Tâm Thái Asean

Sau một thời gian gần 2 năm nghiên cứu khảo sát cùng với một tấm lòng “hết lòng vì con trẻ”, được sự tạo điều kiện của các Sở, Ban, Ngành của tỉnh Gia Lai đến nay các thủ tục đã được thực hiện đầy đủ theo quy định. Hôm nay ngày 21/5 tại thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai lễ khởi công xây dựng trường  Hoàng Diệu Tâm Thái -  Asean đã long trọng được diễn ra.

Sau lễ cáo yết trời đất của thầy Phúc Thanh đạo trưởng Thanh Chân Môn, trước sự chứng kiến của các vị lãnh đạo Bộ, Ban, Ngành, và nhân dân tỉnh Gia Lai lễ khởi công đã được diễn ra.

Chủ trì buổi lễ: Chủ tịch HĐSL. PGS.TS. NGƯT Vũ Dương Thụy – Chủ tịch HĐQT kiêm Hiệu trưởng trường Hoàng Diệu – Victoria  Hà Nội, ThS. Phạm An Thúy – GĐ dự án trường kiêm GĐĐH trường Hoàng Diệu – Victoria Hà Nội, Nhà giáo Nguyễn Thúy Lan – Thành viên HĐSL các cổ đông và thầy, cô giáo trường Hoàng Diệu - Victoria Hà Nội.

Đại diện cổ đông có: ông Nguyễn Đức Thanh – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Thanh, ông Nguyễn Ngọc Toàn – TGĐ Công ty Mega Capital, ông Đỗ Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên minh giáo dục Masterlife, ông Trần Xuân Thạo GĐ công ty TNHH Phúc Thịnh Hoàng…

Đúng 8h sáng ngày 21 tháng 5 năm 2013 Chủ tịch HĐSL. PGS.TS. NGƯT Vũ Dương Thụy  phát lệnh khởi công.

Trước sự quan tâm của các cơ quan báo chí Tỉnh Gia Lai và Trung Ương. Trả lời phỏng vấn ThS. Phạm An Thúy – GĐ dự án trường cho biết:

Trường PT Hoàng Diệu Tâm Thái – Asean được xây dựng trên mảnh đất 2,4ha trung tâm thành phố Pleiku với vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng với công suất sử dụng 1150 học sinh trong đó nội trú là 300 học sinh ưu tiên cho con em vùng sâu vùng xa, cơ sở hạ tầng hiện đại. Dựa trên công nghệ giáo dục tiên tiến và sự phát triển của Hoàng Diệu – Victoria Hà Nội, Trường Phổ thông Hoàng Diệu Tâm Thái -  Asean sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy mô hình dạy học tương tác của Hoàng Diệu - Victoria với tầm nhìn “Giữ gốc Việt Nam – Trở thành công dân toàn cầu”.

Trường PT Hoàng Diệu Tâm Thái – Asean  do Viện Nghiên cứu giáo dục Thanh Chân là chủ dự án. Các em học sinh sẽ được hưởng một nền giáo dục thủ đô, với công nghệ giáo dục hiện đại.

Nhân dịp này GĐ dự án Phạm An Thúy đề nghị cần có sự quan tâm hơn nữa của các cấp chính quyền địa phương và nhân dân để dự án trường thành công và sớm đưa vào sử dụng.

 

 

Cập nhật lần cuối ngày Thứ hai, 20 Tháng 5 2013 00:52

Lượt xem: 967

Thông báo tuyển sinh lớp 10 và tuyển sinh bổ sung lớp 11,12 năm học 2013-2014

 

       

Cập nhật lần cuối ngày Thứ hai, 13 Tháng 5 2013 04:16

Lượt xem: 1281

Bài Phỏng Vấn PGS.TS Vũ Dương Thụy

GẶP GỠ TRONG THÁNG

Học sinh cần "học chữ" ít đi

Cập nhật lúc 10h27, ngày 07/05/2013

 

 

 

Là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sư phạm đồng thời hoạt động lâu năm trong công tác biên tập sách giáo khoa, PSG.TS. NGƯT Vũ Dương Thụy – Nguyên Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục, hiện là Viện trưởng Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giáo dục, Hiệu trưởng trường phổ thông đa cấp Hoàng Diệu- Victoria đã thẳng thắn trao đổi về những nghịch lý trong giáo dục cũng như những quy luật tất yếu cho sự phát triển giáo dục trong xu thế hiện nay.

KIẾN THỨC CHỒNG LÊN KIẾN THỨC

*PV: Thưa thầy, nền giáo dục ViệtNam đã có những bước chuyển đáng kể, từ dành cho thiểu số người đi học thành nền giáo dục đại chúng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nền giáo dục của chúng ta vẫn phát triển chậm hơn so với kinh tế xã hội. Thầy nhận định gì về ý kiến này?

 

- PGS.TS.NGƯT Vũ Dương Thụy: Nền giáo dục phát triển chậm hơn so với kinh tế xã hội thì không phải chỉ diễn ra ở nước ta mà còn ở đa số các nước khác. Bởi vì, giáo dục luôn đứng trước một mâu thuẫn mang tính cố hữu, đó là mâu thuẫn giữa khối lượng kiến thức của nhân loại tăng lên rất nhanh với thời gian học ở bậc phổ thông không được tăng (chỉ từ 10 đến 12 năm). Vì thế, người ta phải điều chỉnh lại từ dạy kiến thức là chủ yếu sang dạy cách học là chủ yếu.

Mặt khác, điều cần nói nữa là giáo dục của chúng ta còn chậm đổi mới, thiên về những "cải cách" để đối phó chứ chưa đi vào thay đổi căn bản theo quy luật phát triển giáo dục phù hợp với điều kiện xã hội hội nhập, cạnh tranh, phát triển. 

* Đã tham gia biên soạn nhiều cuốn sách giáo khoa cho giáo dục phổ thông, thầy nghĩ sao khi dư luận cho rằng chương trình và sách giáo khoa của chúng ta quá nặng với học sinh?

-  Chúng ta đang đứng trước một nghịch lí là nhà trường đang dạy nhiều chữ nghĩa của nhiều môn học nhưng xã hội lại ít cần đến; ngược lại những cái xã hội đang cần thì nhà trường lại ít dạy. Học sinh lứa tuổi ở bậc phổ thông, từ tiểu học đến trung học, là lứa tuổi có học tập, có vui chơi với tất cả tính hồn nhiên, tươi tắn nhất của tuổi học đường. Nhưng lại bắt chúng chỉ có học. Bố mẹ bắt học vì đầu óc còn nặng tâm lí khoa cử. Thầy cô cũng ép học để dạy cho hết chương trình, để có thành tích trong thi đua…

Ở trường phổ thông, học sinh phải học đến 12 môn học, môn nào cũng có SGK, sách bài tập đầy đủ. Biết bao kiến thức chồng lên kiến thức. Trong khi đó, xã hội thời kì hội nhập rất cần những người không phải chỉ có kiến thức trong đầu mà cần những người lao động có kĩ thuật, có kỷ luật, có khả năng giao tiếp ứng xử văn hóa cả về ngoại ngữ lẫn phong cách, có khả năng làm việc theo nhóm…Những kĩ năng sống này ở nhà trường lại không được dạy theo một chương trình và sách giáo khoa nào. Ngay ở bậc THPT, đa số học sinh sẽ vào đời bằng một nghề lao động kĩ thuật, còn một số ít tinh hoa sẽ học tiếp để trở thành trí thức, nghiên cứu khoa học. Vì thế, không phải học sinh THPT nào cũng nhất thiết phải học hết 12 bộ SGK của 12 môn học như hiện nay. Học sinh cần “học chữ” ít đi và học giá trị sống, rèn kĩ năng sống nhiều hơn. Cho nên có người nhận xét tỉ lệ "vô bổ" trong chương trình hiện nay còn quá cao! 

Ảnh minh họa

Học sinh Hà Nội phải được rèn luyện theo phong cách người Hà Nội

 

* Lâu nay ngành Giáo dục nói nhiều đến đổi mới phương pháp dạy học. Nhiều ý kiến cho rằng việc đổi mới này phải bắt nguồn từ công tác đào tạo đội ngũ giáo viên của các trường Sư phạm. Thực tế, chúng ta đã làm được đến đâu, thưa thầy?

- Lẽ ra chúng ta phải cải cách sư phạm một cách cơ bản và hệ thống trước thì lại đi cải cách giáo dục phổ thông trước. Cả hai chu kì thay sách của ngành Giáo dục vừa qua hầu như đều làm ngược quy trình này nên cứ làm cho giáo dục chậm trễ!.

Thực tế giáo dục, đào tạo con người cho thấy, phải đào tạo được đội ngũ giáo viên sung sức, giầu tiềm lực cho nhà trường phổ thông tương lai để có thể ứng chiến được với bất kì chương trình phổ thông nào thì mới tạo điều kiện cho việc đổi mới giáo dục ở phổ thông có hiệu quả. Việc đào tạo giáo viên ở trường Sư phạm phải nhằm phục vụ cho nhu cầu người giáo viên của tương lai, nghĩa là phải biết “dạy người” rồi đến “dạy chữ”. Tuy nhiên, thực tế việc đào tạo và đào tạo lại giáo viên hầu như chưa có thay đổi gì đáng kể. Đào tạo lí thuyết là chính, chưa đáp ứng được yêu cầu của việc đổi mới cách dạy, chưa biết dạy học sinh cách học để giúp học sinh tự học suốt đời…Vì vậy, điều cần làm là phải thay đổi một cách cơ bản phương pháp đào tạo trong các trường sư phạm hiện nay.

GIỮ GỐC VIỆT NAM, TRỞ THÀNH CÔNG DÂN TOÀN CẦU

* Thầy nghĩ sao về tầm quan trọng của việc xây dựng các trường học của Hà Nội mang sắc thái riêng của Thăng Long- Hà Nội?

- Tôi luôn ước mong làm sao học sinh Hà Nội phải được rèn luyện theo phong cách của con người Hà Nội, nghĩa là bên cạnh nền tảng văn hoá chung còn phải có những nét lịch lãm, văn  minh và cả "cầm, kì, thi, hoạ" trong đời sống tinh thần người Tràng An nữa và như thế sức sống của con người Hà Nội sẽ mãi mãi trường tồn. Tôi tin là sẽ có những trường học, những lớp học mang đậm nét Hà Nội như vậy.

Ảnh minh họa

Học sinh cần được rèn kỹ năng sống nhiều hơn

 

* Từng là giảng viên của ĐH Sư phạm, nay về làm quản lý một trường ngoài công lập, thầy có suy nghĩ, đề xuất gì để học sinh được thực sự phát huy hết những khả năng của mình?

- Trước hết, cần phải có Triết lí giáo dục và tầm nhìn xa như ở trường đa cấp Hoàng Diệu- Victoria "Giữ gốc Việt Nam, trở thành Công dân toàn cầu". Nhưng trước mắt, cần phải biết xã hội đang cần gì ở học sinh ra trường, cha mẹ học sinh đang mong đợi gì ở con cái họ, từ đó xây dựng chương trình đào tạo bên cạnh phần cứng theo chương trình cơ bản của Bộ GD&ĐT phải có chương trình phần mềm dạy học sinh những giá trị sống, rèn kĩ năng sống cần thiết trong những giờ sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động ngoài giờ lên lớp cũng như trong dạy học mỗi bộ môn văn hoá...Đặc biệt, trong dạy học tất cả các bộ môn đều phải rất chú trọng phương pháp giảng dạy mà chủ yếu là dạy học sinh cách học, cơ bản là cách tự học trong điều kiện có nhiều phương tiện và cơ hội như máy tính cá nhân, iPhone, truyền hình, báo chí...Bên cạnh đó, cần tổ chức những Câu lạc bộ để học sinh có cơ hội khám phá những năng lực, sở thích riêng như câu lạc bộ ca hát, hiphop, bóng đá, thời trang, viết báo, điện ảnh, doanh nhân trẻ...Có những em học sinh Hoàng Diệu- Victoria đã trưởng thành từ câu lạc bộ này và trở thành diễn viên điện ảnh, ca sĩ...có chỗ đứng vững chắc trong xã hội.

* Ngành Giáo dục hiện nay dường như đang loay hoay đi tìm những quy luật để phát triển. Theo thầy, việc đi tìm này cần tập trung vào những điều gì?

- Theo tôi, cần phải chăm lo cải cách sư phạm một cách cơ bản và kiên quyết để giải quyết khoa học và hợp lí việc đào tạo ban đầu và đào tạo lại liên tục đội ngũ giáo viên, trong đó cần quan tâm cả chế độ chính sách. Ai cũng biết người thầy giáo có vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục, quan trọng hơn cả chương trình và sách giáo khoa. Do đó để cải cách giáo dục phổ thông tốt thì trước hết và lâu dài phải cải cách sư phạm. Các trường sư phạm, ĐH và CĐ, là những trường dạy nghề, đó là nghề dạy học. Cùng với đó, muốn dạy học sinh cách học thì chính người thầy tương lai phải biết cách học: tự học và học tập hợp tác.

Việc xây dựng chương trình giáo dục cần phải theo đúng qui trình khoa học của nó. Chẳng hạn như xây dựng một chương trình chuẩn cho các môn học từ lớp 1 đến lớp 12. Sau đó là chương trình khung cho từng môn ở mỗi lớp để căn cứ vào đó, các tác giả có thể biên soạn những cuốn sách giáo khoa khác nhau cùng một bộ môn để mỗi nhà trường lựa chọn phù hợp với học sinh ở vùng miền mình.

Để giáo dục đáp ứng nhu cầu xã hội trong thời kỳ hội nhập còn cần đưa nội dung dạy kỹ năng sống cho học sinh vào chương trình cấp học phổ thông. Ngoài ra, chúng ta cũng phải phổ cập nghề cho thanh niên. Việc phổ cập nghề trên cơ sở đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và đào tạo theo nhu cầu của xã hội.

Chúng ta bắt tay vào đổi mới nhưng bên cạnh đổi mới về chương trình, sách giáo khoa…thì điều không kém phần quan trọng là đổi mới giáo dục phải được xem xét trong điều kiện kinh tế xã hội của đất nước đang phải hội nhập toàn diện nhưng thu nhập bình quân mới ở mức 1.500 USD/người/năm để có chương trình thích hợp cho hiện tại và tương lai gần...Nghĩa là cần phải chọn một bước đi thích hợp để tăng tốc phát triển mà không nên duy ý chí cho rằng phải có ngay một chương trình và sách giáo khoa ngang tầm với các nước tiên tiến.

* Xin cảm ơn thầy!

Tùng Lâm- Kiều Giang (Thực hiện)

Theo Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 40 (tháng 4/2013)

 

 

 

 

 

 

Cập nhật lần cuối ngày Chủ nhật, 12 Tháng 5 2013 03:39

Lượt xem: 1866

Hội thi "Tri thức Xanh" của trường THPT Hoàng Diệu

Học sinh THPT Hoàng Diệu - Sôi nổi, hào hứng với cuộc thi “Tri thức xanh”

Năm 2013 đánh dấu chặng đường 82 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và của tuổi trẻ Việt Nam, là năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc. Đây là dịp quan trọng để mỗi đoàn viên, thanh niên trường Hoàng Diệu tự hào về truyền thống hào hùng của tổ chức Đoàn; là dịp thể hiện sức trẻ, tinh thần xung kích, tiên phong và tinh thần trách nhiệm trong việc kế thừa và phát huy truyền thống, đề ra những phương hướng, giải pháp mới, sáng tạo, hiệu quả nhằm xây dựng trường Hoàng Diệu ngày càng phát triển.

Cập nhật lần cuối ngày Thứ ba, 30 Tháng 4 2013 13:57

Lượt xem: 942

Xem tiếp ...

Lễ dâng hương tưởng niệm 131 năm ngày mất của tổng đốc Hoàng Diệu

Hoàng Diệu – Vị tổng đốc trung liệt vì Hà Nội

(Nhân 131 năm ngày mất của tổng đốc Hoàng Diệu. Hôm nay trường PT đa cấp Hoàng Diệu đã tổ chức buổi lễ dâng hương tưởng niệm tại thành Hoàng Diệu)

Cập nhật lần cuối ngày Thứ năm, 18 Tháng 4 2013 08:57

Lượt xem: 942

Xem tiếp...

Kết quả cuộc thi Olympic khối 10 và 11 năm học 2012 - 2013

 Chúc mừng các em học sinh khối 10 và 11 đạt giải cuộc thi Olympic năm học 2012 - 2013

   Bằng sự cố gắng phấn đấu trong học tập và quyết tâm đem vinh quang về cho trường. Trong cuộc thi Olympic vừa qua, trường PT Đa cấp Hoàng Diệu đã có 18 học sinh đạt giải thưởng. Trong đó có 3 giải 3 và 15 giải khuyến khích, thuộc các bộ môn Văn, Sử, Toán, Lý, Tiếng Anh.

Cập nhật lần cuối ngày Thứ ba, 30 Tháng 4 2013 14:00

Lượt xem: 1031

Xem tiếp ...

Họp phụ huynh học sinh khối 12 năm học 2012 - 2013

 Sự phối hợp gia đình – nhà trường để học sinh khối 12 đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sáng qua ngày 14 tháng 4 năm 2013 trường THPT Hoàng Diệu đã tổ chức cuộc họp phụ huynh học sinh đối với học sinh khối 12

Cập nhật lần cuối ngày Thứ bảy, 20 Tháng 4 2013 16:18

Lượt xem: 916

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀNG DIỆU Số 9 - Bùi Ngọc Dương - Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: (024) 3971 2930; (024) 3971 2935 Email: info@hvs.edu.vn Web: www.hvs.edu.vn

TPL_GK_LANG_MOBILE_TOP TPL_GK_LANG_MOBILE_SWITCH_DESKTOP