Hoang Dieu - Victoria

KẾ HOẠCH V/v cấp phát bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp THCS cho học sinh tốt nghiệp năm 2017 và cấp phát Bằng TN tồn đọng từ những năm học trước

PHAT BANG

Cập nhật lần cuối ngày Thứ năm, 15 Tháng 11 2018 01:23

Lượt xem: 84

Kỷ yếu 12A1 - THPT Hoàng Diệu

Cập nhật lần cuối ngày Thứ sáu, 12 Tháng 1 2018 04:53

Lượt xem: 222

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀNG DIỆU Số 9 - Bùi Ngọc Dương - Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: (024) 3971 2930; (024) 3971 2935 Email: info@hvs.edu.vn Web: www.hvs.edu.vn

TPL_GK_LANG_MOBILE_TOP TPL_GK_LANG_MOBILE_SWITCH_DESKTOP