Hoang Dieu - Victoria

Lễ hội Lang Liêu 2018

Bên ngoài xanh lá dong xanh
Bên trong nếp đỗ mỡ hành hạt tiêu
Gói nghĩa tình, gói yêu thương
Dẻo thơm từ thuở Lang Liêu tới giờ.
Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về trường THPT Hoàng Diệu - Victoria lại tổ chức lễ hội Lang Liêu - lễ hội gói bánh chưng. Mục đích của lễ hội chính là để các em học sinh hiểu được ý nghĩa của chiếc bánh chưng ngày tết, biết được phong tục đã được truyền từ bao đời nay của dân tộc ta.

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀNG DIỆU Số 9 - Bùi Ngọc Dương - Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: (024) 3971 2930; (024) 3971 2935 Email: info@hvs.edu.vn Web: www.hvs.edu.vn

TPL_GK_LANG_MOBILE_TOP TPL_GK_LANG_MOBILE_SWITCH_DESKTOP