Hoang Dieu - Victoria

Thông Báo Tuyển sinh lớp 10 và bổ sung lớp 11,12 năm học 2017 -2018

Trường THPT Hoàng Diệu xin thông báo :

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀNG DIỆU Số 9 - Bùi Ngọc Dương - Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: (024) 3971 2930; (024) 3971 2935 Email: info@hvs.edu.vn Web: www.hvs.edu.vn

TPL_GK_LANG_MOBILE_TOP TPL_GK_LANG_MOBILE_SWITCH_DESKTOP