13 “Danh dự là vàng ngọc vô giá, đừng để ai chà đạp lên nó dù họ có là ai, dù họ có quyền lực đến thế nào đi nữa” (Trích”Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm”). Anh… mới nhất

“Danh dự là vàng ngọc vô giá, đừng để ai chà đạp lên nó dù họ có là ai, dù họ có quyền lực đến thế nào đi nữa” (Trích”Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm”). Anh…

Hướng dẫn

DÀN Ý

1. Nêu được vấn đề cần nghị luận

2. Làm rõ vấn đề cần nghị luận: Nội dung – ý nghĩa câu nói của Đặng Thùy Trâm bằng cách:

a/ Giải thích ngắn ngọn câu nói:

+ Danh dự là tiếng tăm tốt của một người là hình ảnh một người trong con mắt của những người khác, là yếu tố để đánh giá nhân cách một con người.

+ “Viên ngọc quý” đây là cách diễn đạt thể hiện sự quan trọng, quý giá của danh dự.

+ “Đừng để ai chà đạp lên …” là lời khuyên, lời nhắc nhở cần phải giữ gìn, bảo vệ danh dự với thái độ kiên quyết.

b/ Chứng minh, bình luận:

+ Mỗi người cần có ý thức phấn đấu để hoàn thiện bản thân, muốn vậy phải biết coi trọng danh dự. Tác giả của những lời này, liệt sĩ – bác sĩ Đặng Thùy Trâm chính là tấm gương của sự coi trọng danh dự.

+ Danh dự của một người chủ yếu là do người đó tạo nên. Đó là kết quả của sự tạo dựng cũng như gìn giữ. Bởi vậy cần có ý thức sâu sắc về việc giữ gìn bảo vệ, không để người khác xúc phạm.

3. Nêu ý nghĩa, bài học nhận thức và hành động:

Xem thêm:  Thuyết minh về chiếc quạt nan

– Câu nói của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm hàm chứa một triết lí sống, thể hiện một quan niệm sống đẹp của tất cả mọi người nói chung, đặc biệt là thế hệ trẻ nói chung: biết coi trong danh dự – đó cũng chính là nhân cách của mỗi người.

– Cần phải biết không ngừng học tập, tu dưỡng cả về nhận thức, hành động, biết tôn trọng mình, tôn trọng mọi người – đó cũng chính là cách sống có ý nghĩa, bảo tòan được danh dự chung và riêng.

Minh Nguyệt

Từ khóa tìm kiếm

  • danh du la vang ngoc vo gia