163 Nghị định 35/2022/NĐ-CP được ban hành ngày 28/5/2022 mới nhất

Ngày 28/05/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Và Pháp lệnh này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2022. Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu nội dung của Pháp lệnh này

Thuộc tính văn bản

Con số:35/2022/NĐ-KPLoại tệp:Án Lệnh
Nơi ban hành:Chính quyềnNgười ký:Lê Văn Thành
Ngày phát hành:28 Tháng Năm, 2022Ngày có hiệu lực:Ngày 15 tháng 7 năm 2022
Ngày phát hành:cập nhậtSố xuất bản:cập nhật
Tình trạng:Vẫn còn xác thực

tóm tắt văn bản

Quy hoạch phát triển hệ thống khu công nghiệp

Quy hoạch phát triển hệ thống khu công nghiệp là một phần của quy hoạch cấp tỉnh được quy định tại điểm d, khoản 2, điều 27 của Luật Quy hoạch đô thị.

Nội dung quy hoạch phát triển hệ thống khu công nghiệp bao gồm:

 • Mục tiêu, định hướng, tổ chức thực hiện và giải pháp phát triển hệ thống khu công nghiệp trong thời kỳ quy hoạch.
 • Danh sách các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Thể hiện quy hoạch phát triển hệ thống khu công nghiệp trên bản đồ quy hoạch.

Nội dung danh mục khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm:

 • Tên khu công nghiệp;
 • Dự kiến ​​quy mô và vị trí khu công nghiệp.

Việc lập Danh mục khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Khu công nghiệp mới không được phát triển tại trung tâm thành phố của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương, đô thị loại I trực thuộc tỉnh, trừ khu công nghiệp được đầu tư theo hình thức khu công nghiệp. Khu công nghiệp công nghệ cao, sinh thái.
 • Không sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ (gồm: rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ nguồn nước cộng đồng dân cư, rừng phòng hộ biên giới).
 • Khu công nghiệp phải có khả năng kết nối đồng bộ với hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và có khả năng thu hút nguồn nhân lực, huy động các nguồn lực cho phát triển khu công nghiệp.
 • Có quỹ đất tối thiểu 2% tổng diện tích các khu công nghiệp thuộc Danh mục khu công nghiệp của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để quy hoạch xây dựng các khu nhà ở, dịch vụ công cộng và công trình. cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp;
 • Đáp ứng các quy định về bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, tài nguyên, phòng, chống thiên tai, bảo vệ đê điều, hành lang bảo vệ bờ biển, thu hồi đất sử dụng và ứng phó ô nhiễm môi trường. biến đổi khí hậu và bảo vệ di tích lịch sử – văn hóa, di sản thiên nhiên?
 • Theo hướng xây dựng khu công nghiệp.

5. Quy hoạch phát triển hệ thống khu công nghiệp là cơ sở để tổ chức:

 • Lập quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu công nghiệp mở rộng, lập kế hoạch điều chỉnh quy hoạch.
 • Lập, điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ phát triển khu công nghiệp, khu công nghiệp mở rộng.

Điều kiện chuyển khu công nghiệp thành khu đô thị dịch vụ phát triển

Theo đó, có 05 điều kiện để chuyển khu công nghiệp thành khu đô thị dịch vụ, bao gồm:

– Phù hợp với quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

– Khu công nghiệp nằm trong trung tâm thành phố của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc Trung ương và đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

– Thời gian hoạt động kể từ ngày thành lập khu công nghiệp đến thời điểm xem xét chuyển đổi tối thiểu là 15 năm hoặc bằng một nửa thời gian hoạt động của khu công nghiệp.

– Có sự đồng thuận của các nhà đầu tư thực hiện phương án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng KCN và trên 2/3 số doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn dự kiến ​​chuyển đổi. Trừ các trường hợp sau:

 • Đã hết thời hạn đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.
 • Dự án đầu tư không thuộc đối tượng được gia hạn thuê lại đất theo quy định của Luật Đất đai và Luật Dân sự.
 • Dự án đầu tư gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng bị buộc di dời theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

– Có tác động kinh tế, xã hội và môi trường.

Nghị định 35/2022/NĐ-KP

Đầu tư cơ sở hạ tầng, thành lập khu công nghiệp

Khu công nghiệp được đầu tư dưới nhiều hình thức, bao gồm: khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp công nghệ cao (phần sau).

Khu công nghiệp nằm trong khu kinh tế nằm trong quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế và được trình duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp điều chỉnh khu công nghiệp nằm trong khu kinh tế, thủ tục điều chỉnh thiết kế tổng thể xây dựng khu kinh tế được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng.

Điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư hạ tầng, thành lập khu công nghiệp thực hiện theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư hạ tầng, thành lập khu công nghiệp mở rộng được thực hiện như quy định đối với khu công nghiệp mới, trừ quy định tại khoản 8 Điều 9 Nghị định này.

Mỗi khu công nghiệp có một hoặc nhiều nhà đầu tư hạ tầng, nhà đầu tư là người đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

6. Khu công nghiệp được xác định là thành lập kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền:

 • Quyết định chủ trương đầu tư dự án kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sử dụng vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công.
 • Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận chủ đầu tư, chấp thuận chủ đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện phương án đầu tư xây dựng và khai thác kết cấu hạ tầng của BIPE theo quy định tại Nghị định này. Pháp luật.

Tải về Nghị định 35/2022/NĐ-KP

Tải về Nghị định 35/2022/NĐ-KP [565.62 KB]

Thông tin liên lạc

Trên đây là nội dung tư vấn của luật sư X về vấn đề Nghị định 35/2022/NĐ-KP. Chúng tôi hy vọng bạn có thể áp dụng những kiến ​​thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết và để nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi cần thiết. trong các vấn đề liên quan đến đăng ký bảo hộ nhãn hiệu; đăng ký lại giấy khai sinh bị mất; mẫu giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, trích sao hồ sơ địa chính. Ngừng kinh doanh. thành lập công ty tại Việt Nam; mẫu đơn giải thể công ty; giấy phép bay không người lái. Thủ tục Hợp nhất Chứng nhận, Đăng ký Nhãn hiệu, Hộ chiếu tại Việt Nam… của Luật sư X. Liên hệ Hotline: 0833.102.102.

Xem thêm

 • Trình tự, thủ tục đầu tư khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ
 • Quy chế đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất.
 • Quy định sử dụng đất trong khu công nghiệp như thế nào?

Câu hỏi thường gặp

Trường tùy chỉnh và đối tượng ứng dụng

Nghị định này xác định phương hướng xây dựng và quy hoạch phát triển hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế. đầu tư hạ tầng, thành lập, vận hành, chính sách phát triển và quản lý nhà nước khu công nghiệp, khu kinh tế.
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Định hướng xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế

Hướng xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế là một nội dung của quy hoạch không gian được quy định tại Điều 26 Luật Quy hoạch thị trấn, khoản 2, điểm d.
Nội dung chủ trương xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế bao gồm:
a) Mục tiêu, định hướng, phương hướng phân vùng, tổ chức thực hiện và giải pháp phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế của Vùng trong thời kỳ lập quy hoạch.
b) Dự kiến ​​tổng diện tích và loại hình khu công nghiệp, khu kinh tế của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong vùng. xác định các khu kinh tế có vai trò quan trọng, động lực trong phát triển kinh tế – xã hội của Vùng.

Footer LSX