165 Văn bản quy phạm pháp luật có mấy loại? Các loại văn bản quy pháp luật mới nhất

Nhà nước Cộng hòa abcxyz Việt Nam là nhà nước pháp quyền abcxyz. Vì vậy, hiện nay nước ta đang từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật abcxyz. làm cho pháp luật trở thành một lối sống thống trị trong xã hội. Văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có nhiều loại khác nhau tùy theo tiêu chí phân loại và mục đích sử dụng. Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu sự việc “Có bao nhiêu loại văn bản quy phạm pháp luật?” Đọc thêm trong bài viết sau:

Lịch tư vấn luật miễn phí

lý do pháp lý

Luật Công bố văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi bổ sung năm 2020

Có bao nhiêu loại văn bản quy phạm pháp luật?

Theo quy định tại Điều 4 Luật Công bố văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Công bố văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện nay bao gồm 26 loại văn bản quy phạm pháp luật. Dưới đây là cách phân loại văn bản quy phạm pháp luật theo cơ quan ban hành:

tu van phap luat mien phi

do Quốc hội ban hành: Hiến pháp, Bộ luật, Luật, Nghị quyết.

Do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành : Nghị định, Nghị quyết. Nghị quyết liên tịch với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch nước ban hành: Lệnh, Quyết định.

abcxyz ban hành: Các Nghị định, Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ. cùng Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ ban hành: Phán quyết.

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành: Phân tích.

Chánh án Tòa án nhân dân tối caoh: Thông tư.

do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành: Thông tư.

Do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành: Thông tư.

Chánh văn phòng Tòa án nhân dân tối cao. và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Thông tư liên tịch.

Bộ trưởng, Trưởng Nội các, Thủ tướng Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Thông tư liên tịch.

Do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành: Phán quyết.

Do Hội đồng nhân dân tỉnh, khu, xã ban hành: Phân tích.

– UBND cấp tỉnh, vùng, cộng đồng ban hành Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật.

– Văn bản quy phạm pháp luật do các ĐBQH ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt ban hành.

Vậy, căn cứ vào cơ quan ban hành, có những loại văn bản quy phạm pháp luật nào được liệt kê ở trên. Việc phân loại văn bản quy phạm pháp luật tạo nên sự thống nhất về mặt pháp lý trên phạm vi cả nước. Do đó, mỗi tổ chức tránh sử dụng sai loại tài liệu pháp lý từ các dịch vụ khác. dẫn đến việc hủy tài liệu và cấp lại.

Có những loại văn bản quy phạm pháp luật nào?

Khác với văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật là khái niệm bao hàm tất cả các văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Văn bản quy phạm pháp luật. văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Tài liệu hợp pháp là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; chứa đựng các quy tắc xử sự chung; được sử dụng nhiều lần và có tính bắt buộc trên thực tế. và được bảo lãnh bởi cơ quan abcxyz có liên quan. Đây là những quy tắc ứng xử chung. và được pháp luật quy định theo ý chí của Nhà nước, ý chí của nhân dân.

Ví dụ: Hiến pháp, Luật và Nghị quyết của Quốc hội. Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, v.v.

Tài liệu hợp pháp: Văn bản này vẫn do cơ quan abcxyz có thẩm quyền ban hành. nhưng trái với các văn bản quy định. chỉ áp dụng trong một trường hợp thực tế cụ thể. Và pháp luật Việt Nam cũng quy định cụ thể từng trường hợp. một văn bản được ban hành để thi hành luật tương ứng. Văn bản thi hành luật chỉ áp dụng cho một người hoặc tổ chức. diện tích cụ thể tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Ví dụ: Quyết định tặng giấy khen cho đơn vị A; Quyết định cách chức ông B giữ chức vụ…

Căn cứ vào mục đích công bố, tổ chức hoặc người có thẩm quyền trong việc công bố; lựa chọn văn bản quy phạm pháp luật để công bố theo thẩm quyền; trường hợp cụ thể trong thực tiễn. Thực tế có nhiều cơ quan, cá nhân có thẩm quyền đăng sai thẩm quyền. không đúng loại văn bản quy phạm pháp luật dẫn đến hậu quả ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác;

Góc Nhìn Quốc Hội Khóa XIV - Báo Nhân Dân

Quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản chứa đựng các quy phạm pháp luật. Bắt buộc và phổ biến trong cả nước. Do đó, việc đăng tải văn bản quy phạm pháp luật phải tuân thủ các quy định của Luật Xuất bản văn bản quy phạm pháp luật 2020.

Bước 1: Gửi yêu cầu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

Các trường hợp phải soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Luật, Nghị định, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Việc lập hồ sơ đề nghị soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện như sau:

– Việc xây dựng nội dung chính sách, đánh giá tác động của chính sách thuộc về cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Quốc hội. Đại diện toàn quốc của Quốc hội. , Viện Nghiên cứu lập pháp được đại biểu Quốc hội đề nghị hỗ trợ xây dựng đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh.

– Thẩm định đề nghị soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật: Bộ Tư pháp và các Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức thẩm định đề nghị soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

– Thông qua đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Chính phủ xem xét các đề xuất xây dựng theo một trình tự cụ thể.

Bước 2: Soạn thảo, thẩm định hồ sơ dự án, pháp lý.

– Tổ chức hưu trí: Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ soạn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ công bố quyết định phân công tổ chức hưu trí và tổ chức điều phối hưu trí. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thành lập ban biên tập trong trường hợp bộ, cơ quan ngang bộ được giao chủ trì ban biên tập.

Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp đề nghị xây dựng Danh mục văn bản quy định chi tiết, thẩm tra và quyết định Danh mục văn bản quy định chi tiết.

– Thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp, Sở Tư pháp thực hiện.

Bước 3: Đăng đăng ký văn bản quy phạm pháp luật.

Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm đăng Công báo nước Cộng hòa abcxyz Việt Nam in và quản lý Công báo điện tử nước Cộng hòa abcxyz Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

– Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm đăng Công báo tỉnh dạng in và quản lý Công báo điện tử tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân vùng, cộng đồng phải được đăng tải chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký xác nhận, chữ ký và công bố của Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban Laiki.

Xem thêm:

  • Nghị định 154/2020/NĐ-KP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-KP
  • Bộ Công Thương hôm nay chính thức bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin liên hệ của Luật sư X

Trên đây là lời khuyên của mình luật sư X cho vấn đề”Có bao nhiêu loại văn bản quy phạm pháp luật?“Chúng tôi hy vọng bạn có thể áp dụng những kiến ​​thức trên. để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn, trợ giúp thêm khi cần các vấn đề liên quan đến giải thể công ty, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm độc quyền, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam… của luật sư X, vui lòng liên hệ 0833102102.

Câu hỏi thường gặp

Văn bản quy phạm pháp luật là gì?

Tài liệu hợp pháp là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; chứa đựng các quy tắc xử sự chung; được sử dụng nhiều lần và có tính bắt buộc trên thực tế. và được bảo lãnh bởi cơ quan abcxyz có liên quan. Đây là những quy tắc ứng xử chung. và được ban hành thành luật theo ý chí của Nhà nước, ý chí của nhân dân.

Văn bản quy phạm pháp luật là gì?

Khác với văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật là khái niệm bao hàm tất cả các văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Văn bản quy phạm pháp luật. văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.