169 Cách chuyển danh từ số ít sang danh từ số nhiều mới nhất

Trong tiếng Anh có rất nhiều hình thức chuyển danh từ số ít sang số nhiều. Nhưng nó rất rắc rối và không phải ai cũng làm được dễ dàng. Vì vậy, để có thể chuyển đổi một cách hiệu quả và chính xác nhất, bạn phải tuân thủ…

THÊM ‘S’ vào danh từ số ít để biến nó thành số nhiều.

Ví dụ:

trẻ vị thành niên số nhiều

những con ong

MÁY TÍNH MÁY TÍNH

CON GÀ

VỊT VỊT

TÁO TÁO

XOÀI XOÀI

BẢNG SẼ

NHIỀU CÁI GHẾ

NHÀ Ở

ĐƯỜNG PHỐ

SÔNG SÔNG

CHIM CHIM

XE Ô TÔ

XE ĐẠP

THÊM “ES” vào các danh từ kết thúc bằng CH, hoặc SH, hoặc S, hoặc X:

trẻ vị thành niên số nhiều

MỘT CON CÁ HAI CON CÁ

MỘT HỘP HAI HỘP

MỘT BUÝT HAI BUÝT

MỘT ĐỒNG HỒ HAI ĐỒNG HỒ

THÊM “ZES” vào các danh từ kết thúc bằng OH (những danh từ này rất ít).

Ví dụ:

MỘT CÂU HỎI HAI CÂU HỎI

Danh từ kết thúc bằng phụ âm và Y: ĐỔI Y thành I và THÊM “ES”.

Ví dụ:

trẻ vị thành niên số nhiều

MỘT BƯỚM HAI BƯỚM

MỘT NỮ HAI NỮ

MỘT BÉ HAI BÉ

Lưu ý: KEY = khóa, kết thúc bằng nguyên âm E và Y nên không áp dụng quy tắc này, chỉ cần thêm S để tạo thành KEYS.

NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮdanh từ kết thúc bằng một phụ âm và O: ADD ES.

Ví dụ:

trẻ vị thành niên số nhiều

KHOAI TÂY KHOAI TÂY

CÀ CHUA CÀ CHUA

Lưu ý: quy tắc này có những trường hợp ngoại lệ chỉ cần ghi nhớ, ví dụ: PIANO ->PIANO, ẢNH ->PHOTOS…

Danh từ kết thúc bằng F, FE, FF, Bọ F hoặc FE hoặc FF và THÊM VES.

Ví dụ:

trẻ vị thành niên số nhiều

Sói Sói

VỢ VỢ

Ngoài các dạng danh từ tuân theo các quy tắc trên, có những danh từ không tuân theo bất kỳ quy tắc nào khi chúng trở thành số nhiều. Chúng ta cần thuộc lòng những danh từ này.

trẻ vị thành niên số nhiều

CON CHUỘT

Ngỗng NGỗng

chí chí

TRẺ EM

ĐÀN ÔNG

NỮ PHỤ NỮ

CỪU CỪU

RĂNG RĂNG

CHÂN CHÂN