171 Những lưu ý thuế cho doanh nghiệp mới nhất

Năm 2014, có nhiều quy định mới liên quan đến pháp luật về hoạt động kế toán và thuế của doanh nghiệp. Trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành, Luật Việt An tổng hợp một số lưu ý về luật thuế doanh nghiệp 2014 như sau:

Tư vấn pháp luật thuế

Bạn nên biết gì về thuế kinh doanh?

Mục lục

Quy định mới về giao dịch tiền mặt của doanh nghiệp theo Nghị định 222/2013/NĐ-KP ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về thanh toán bằng tiền mặt:

 • check18 04 Doanh nghiệp không được thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn, mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp từ ngày 1/3/2014.
 • check18 04 Doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng không được sử dụng tiền mặt khi vay, cho vay lẫn nhau từ ngày 1/3/2014.

Sắp xếp mới cho tờ khai thuế GTGT: Luật số. Luật thuế GTGT Điều số của Luật thuế GTGT, Thông tư số. Một số lưu ý đặc biệt:

 • check18 04 Bỏ thời hạn kê khai thuế GTGT đầu vào trong vòng 6 tháng. Doanh nghiệp được phép kê khai trước khi có thông báo thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế từ ngày 01/01/2014.
 • check18 04 Ngoài ra, nhiều thay đổi cơ bản khác đã được thực hiện như: Chuyển một số dịch vụ từ đối tượng không chịu thuế sang mức thuế suất 10%, thực hiện phương pháp khấu trừ thuế với mức giới hạn thu nhập. Trong đó, thay đổi phương pháp tính trực tiếp trên thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT tính bằng % trên doanh thu, thay đổi thời điểm hoàn thuế từ 3 tháng thành 12 tháng, đồng thời thay đổi số thuế GTGT được hoàn hàng tháng đối với mỗi tháng. Với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, dự án đầu tư mới… cơ chế khấu trừ thuế đầu vào vốn mới…

Quy định mới về quản lý thuế: (Công văn 8355/BTC-TCT, Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi nghị định 92/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều có hiệu lực từ ngày 1/7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng năm 2013. Một số lưu ý đặc biệt:

 • check18 04 Mua hàng hóa, dịch vụ từ 20 triệu đồng trở lên không thanh toán qua ngân hàng không tính vào chi phí chịu thuế, kể cả hóa đơn trực tiếp từ ngày 01/01/2014.
 • check18 04 Doanh nghiệp mới mở tài khoản ngân hàng phải thông báo với cơ quan thuế theo mẫu 08-MST trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 01/01/2014.
 • check18 04 Khai thuế GTGT theo tháng: Áp dụng cho doanh nghiệp có doanh thu năm 2012 trên 20 tỷ hoặc doanh nghiệp thành lập và hoạt động chưa đủ 12 tháng trong năm 2012 hoặc doanh nghiệp mới thành lập năm 2013.
 • check18 04 Kê khai thuế GTGT hàng quý:

– Doanh nghiệp hoạt động đủ 12 tháng (thành lập từ tháng 01/2012 trở về trước) có doanh thu năm 2012 dưới 20 tỷ đồng.

– Doanh nghiệp hoạt động dưới 12 tháng thì đủ 12 tháng hoạt động thì sang năm dương lịch tiếp theo kê khai thuế GTGT theo quý nếu doanh thu năm trước liền kề dưới 20 tỷ.

Quy định mới về biểu giá: Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định biểu giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Một số lưu ý đặc biệt:

 • check18 04 Được phép sử dụng tiếng Việt không dấu trên hóa đơn
 • check18 04 Các doanh nghiệp cung cấp phần mềm tự lập hóa đơn phải được đăng ký trong ngành phát triển hoặc xuất bản phần mềm
 • check18 04 Xóa khoảng trống trên hóa đơn in bằng máy tính: Không yêu cầu cùng màu mực
 • check18 04 Xác định rõ trách nhiệm khi thất lạc hóa đơn khi giao hàng
 • check18 04 Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được quy định như sau:

– Báo cáo hóa đơn quý: chậm nhất là ngày 30/04

– Báo cáo hóa đơn quý: chậm nhất là ngày 30/07

– Báo cáo hóa đơn quý: chậm nhất ngày 30/10

– Báo cáo hóa đơn quý: chậm nhất là ngày 30/01 năm sau

Quy định mới về tài sản cố định: Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Một số lưu ý chung đặc biệt:

 • check18 04 Tài sản phải có giá gốc từ 30 triệu đồng trở lên
 • check18 04 Mỗi TSCĐ chỉ được phép thay đổi phương pháp trích khấu hao một lần
 • check18 04 Đối với những TSCĐ thuộc diện trích khấu hao theo Thông tư 203/2009/TT-BTC và không còn đáp ứng tiêu chuẩn về nguyên giá TSCĐ theo Thông tư này thì giá trị còn lại của những tài sản này sẽ được khấu hao dần vào giá thành sản xuất. thời hạn tối đa là 3 năm kể từ ngày thông tư này có hiệu lực.

Quy định mới về thuế thu nhập cá nhân: Nghị định 65/2013/NĐ-KP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân do Chính phủ ban hành và thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn quy định về thuế thu nhập cá nhân Dữ liệu cá nhân Luật thuế thu nhập và nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Một số lưu ý chung đặc biệt:

 • check18 04 Về tờ khai thuế: TNCN

– Khai thuế TNCN theo quý nếu số thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp của quý tháng 7/2013 nhỏ hơn 50 triệu

– Sao kê thuế TNCN tháng nếu số thuế TNCN phải nộp tháng 7/2013 vượt quá 50 triệu đồng

 • check18 04 Về giảm trừ gia cảnh: Giảm trừ cho bản thân 9.000.000 đồng, người phụ thuộc 3.600.000 đồng
 • check18 04 Về việc khấu trừ thuế đối với cá nhân không có hợp đồng hoặc hợp đồng dưới 3 tháng

– Có tổng thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/năm trở lên phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

– Nếu bạn cầm cố theo mẫu 23 (đang chờ thông tư mẫu thay thế thông tư 28/2011/TT-BTC) thì tạm thời chưa thực hiện khấu trừ.

– Người nhận cầm cố 23 phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cầm cố.

Quy định mới về thuế thu nhập doanh nghiệp: Luật số. của các điều của Luật giao dịch chứng khoán, Thông tư 141/2013/TT-BTC Nghị định hướng dẫn 92/2013/NĐ-CP quy định Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành Bộ trưởng bộ tài chính. Một số lưu ý đặc biệt:

 • check18 04 Áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% đối với doanh nghiệp bao gồm cả hợp tác xã có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng.
 • check18 04 Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp được áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu của kỳ khai thuế GTGT của năm trước liền kề.
 • check18 04 Áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% đối với thu nhập kinh doanh từ hoạt động bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội.