173 Dịch vụ Điều Chỉnh Giấy Phép Đầu Tư mới nhất

t%C6%B0 v%E1%BA%A5n %C4%91%E1%BA%A7u t%C6%B0 c%C3%B4ng ty n%C6%B0%E1%BB%9Bc ngo%C3%A0i

Theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải xin phép đầu tư nếu muốn thực hiện dự án đầu tư.

Điều chỉnh Giấy phép đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về phương án đầu tư. Vì vậy, bất kỳ sự điều chỉnh nào của nhà đầu tư làm thay đổi nội dung của Giấy phép đầu tư thì cần phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư.

Vậy khi điều chỉnh dự án đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện trình tự điều chỉnh giấy phép đầu tư như thế nào?

Sau đây, Trần và Công ty Luật Liên doanh sẽ cung cấp thông tin cho khách hàng về vấn đề điều chỉnh giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật.

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

1. Khái niệm giấy phép đầu tư

Cơ sở Dựa theo Khoản 3 Điều 3 Luật Đầu tư 2014 quy định:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản hoặc chứng từ điện tử ghi nhận thông tin đăng ký phương án đầu tư của nhà đầu tư.

2. Nội dung giấy phép đầu tư

Đây là vấn đề khách hàng cần lưu ý để thực hiện điều chỉnh giấy phép đầu tư. Làm cách nào để tùy chỉnh mà vẫn hiển thị được các nội dung này.

Theo Luật Đầu tư 2014, Điều 39 quy định cụ thể nội dung Giấy phép đầu tư.

Có thể thấy, giấy phép đầu tư thể hiện những nội dung sau:

Điều 39. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 1. Mã dự án đầu tư.
 2. Tên, địa chỉ chủ đầu tư.
 3. Tên dự án đầu tư.
 4. Vị trí của kế hoạch đầu tư. diện tích sử dụng đất.
 5. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
 6. Vốn đầu tư của dự án (bao gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ rót vốn và huy động các nguồn vốn.
 7. Thời lượng dự án.
 8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động (nếu có). Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động và các nội dung chính của dự án, trường hợp dự án được thực hiện theo giai đoạn thì phải xác định cụ thể mục tiêu, thời hạn và nội dung hoạt động của từng giai đoạn.
 9. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
 10. Điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

3. Các trường hợp điều chỉnh Giấy phép đầu tư

Nhà đầu tư phải điều chỉnh Giấy phép đầu tư khi thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Thay đổi nhà đầu tư
 • Điều chỉnh vốn đầu tư thực hiện dự án trong Giấy phép đầu tư.
 • Tùy chỉnh tên dự án, địa chỉ đầu tư.
 • Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh theo giấy phép đầu tư.
 • Tùy chỉnh thông tin nhà đầu tư.
 • Điều chỉnh mục tiêu, quy mô phương án đầu tư.
 • Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án

%C4%91%E1%BA%A7u t%C6%B0 th%E1%BB%A7 t%E1%BB%A5c

II. Hồ sơ điều chỉnh giấy phép đầu tư

Theo quy định của Luật đầu tư 2014 và Nghị định 118/2015/NĐ-KP, hồ sơ điều chỉnh giấy phép đầu tư bao gồm các giấy tờ và tài liệu chứng minh sau:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy phép đăng ký đầu tư.
 • Báo cáo tình hình thực hiện phương án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh phương án đầu tư.
 • Ra quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư của chủ đầu tư.
 • Giấy phép đầu tư.
 • Đăng ký kinh doanh.

Về việc ban hành văn bản quy định về giấy phép đầu tư, trên thực tế đối với từng trường hợp hồ sơ, giấy tờ là khác nhau. Vì vậy, nhà đầu tư nên linh hoạt trong vấn đề này.

Đối với từng trường hợp cụ thể, ngoài các giấy tờ, tài liệu nêu trên, cần có thêm các giấy tờ, tài liệu sau:

 1. Trường hợp tăng vốn điều lệ

Tài liệu chứng minh tăng vốn: báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư. cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; văn bản giải trình năng lực tài chính của nhà đầu tư; Hợp đồng vay, bản sao tài khoản ngân hàng….

 1. Trường hợp thay đổi, bổ sung mục tiêu dự án, lĩnh vực kinh doanh
 • Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường/Đánh giá tác động bảo vệ môi trường (nếu nằm trong khu công nghiệp)
 • Giải trình điều kiện đáp ứng ngành nghề kinh doanh (nếu có)
 1. Trường hợp di chuyển địa điểm thực hiện dự án (cùng tỉnh)
 • Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường/Đánh giá tác động môi trường.
 • Giấy phép quyền sử dụng đất.
 • Liệu nó thuê không gian?
 • Báo cáo tình hình dự án.
 1. thay đổi đầu
 • Hộ chiếu/CMND/CCCD của nhà đầu tư mới
 • Thỏa thuận chuyển nhượng/Biên bản thanh lý
 • Tài liệu chứng minh nguồn vốn mua công trình
 1. Thay đổi tên dự án, thông tin chủ đầu tư
 • Giấy tờ chứng minh thay đổi tên dự án (Đăng ký kinh doanh thay mặt công ty)
 • Hộ chiếu/CMND/CCCD? Giấy phép kinh doanh chứng minh nội dung thay đổi nhà đầu tư

Và một số trường hợp thay đổi cụ thể khác quy định tại điều 33 nghị định 118/2015/NĐ-KP

III. Thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư

 1. Trường hợp thay đổi tên phương án đầu tư, địa chỉ nhà đầu tư, tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp 01 văn bản đề nghị điều chỉnh phương án đầu tư đến Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo các tài liệu liên quan. thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư, tên phương án đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 2. Trường hợp điều chỉnh địa điểm để thực hiện phương án đầu tư thì diện tích đất được sử dụng. mục tiêu, quy mô phương án đầu tư, vốn đầu tư dự án, tiến độ rót vốn và huy động các nguồn vốn. thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện phương án đầu tư; các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và điều kiện để nhà đầu tư thực hiện phương án đầu tư (nếu có), nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư, hồ sơ bao gồm: Cơ quan đăng ký đầu tư tiến hành thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy phép đăng ký đầu tư.

Ghi chú: Đối với dự án điều chỉnh dự án làm thay đổi quy trình đăng ký đầu tư từ xin cấp Giấy phép đăng ký đầu tư sang quy trình quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư phải thực hiện các thủ tục sau: điều chỉnh giấy phép đăng ký đầu tư.

Tùy thuộc vào nội dung tùy chỉnh và loại dự án, số lượng tệp và thời gian xử lý sẽ khác nhau.

Đối với dự án chỉ cần đề nghị cấp Giấy phép đăng ký đầu tư, nhà đầu tư chỉ cần nộp đủ 01 bộ hồ sơ nêu trên cho tổ chức đăng ký đầu tư trong thời hạn 10 ngày làm việc. Kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký đầu tư xem xét, giải quyết hồ sơ và trả kết quả hồ sơ cho nhà đầu tư.

Đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư và cấp giấy phép đăng ký đầu tư, số lượng hồ sơ nhà đầu tư cần chuẩn bị là 4 hoặc 8 bộ tương ứng với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ. .

Thời gian giải quyết sẽ dao động từ 30-60 ngày đối với trường hợp này.

IV. Thẩm quyền điều chỉnh giấy phép đầu tư

Nghị định 118/2015/NĐ-KP quy định thẩm quyền điều chỉnh giấy phép đầu tư thuộc về các cơ quan sau:

“Điều 28. Thẩm quyền tiếp nhận, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:
a) Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
b) Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trên địa bàn do Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, Bộ Công Thương quản lý. chưa hình thành khu công nghệ cao.
2. Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp. kể cả:
a) Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
b) Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đang hoặc dự kiến ​​đặt trụ sở chính hoặc Cơ quan điều hành thực hiện phương án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. dự án đầu tư:
a) Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
b) Dự án đầu tư thực hiện đồng thời trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
4. Cơ quan quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này là cơ quan nhà nước có trách nhiệm điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các văn bản. quyền hạn hợp pháp tương đương khác được cấp cho nhà đầu tư trước thời điểm Luật Đầu tư có hiệu lực”.

V. Dịch vụ điều chỉnh giấy phép đầu tư

Dịch vụ của chúng tôi chuyên tư vấn cho khách hàng về điều kiện, hồ sơ, thủ tục và các trường hợp cần điều chỉnh giấy phép đầu tư.

Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp liên quan đến nội dung cần điều chỉnh theo quy định của pháp luật, theo thông tin doanh nghiệp cung cấp.

Chúng tôi đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giám sát việc xử lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Tư vấn cấp, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan sau khi điều chỉnh giấy phép đầu tư cho doanh nghiệp.

Bài viết được người khác quan tâm:

Một số vấn đề cần lưu ý khi thành lập công ty nước ngoài

Thủ tục thực hiện phương án đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài

Với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài. Luật Trần và Consortium Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất khi hợp tác với chúng tôi. Để biết thêm thông tin đầy đủ và chính xác, vui lòng gọi ĐT: 0969.078.234 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.