175 Công việc của kiểm toán mới nhất

Trên thế giới, hầu hết các nước theo kinh tế thị trường đều có hoạt động kiểm toán độc lập. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, được nêu trong Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012, các công ty nước ngoài, ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty cổ phần, công ty nhà nước… phải thực hiện kiểm toán hàng năm .

Vậy kiểm toán là gì? Và nhiệm vụ của kiểm toán viên là gì? Trong bài viết này, Luat Tran và Lin Dan chia sẻ với các bạn những nghề nghiệp của nghề kiểm toán.

Kiểm toán là gì?

Kiểm toán và kế toán có quan hệ trực tiếp với nhau, để hiểu về kiểm toán trước hết phải nói về kế toán. Về cơ bản, kế toán sẽ cung cấp thông tin về tài chính của tổ chức thông qua báo cáo tài chính.

Nhiệm vụ của kiểm toán là kiểm tra và xác nhận tính chính xác của các báo cáo tài chính đó và qua đó giúp cung cấp những thông tin chính xác nhất về tình hình tài chính của tổ chức đó. Nói cách khác, kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá các bằng chứng liên quan đến thông tin tài chính đã được kiểm toán (do kế toán viên cung cấp) nhằm xác định và báo cáo mức độ tuân thủ của thông tin đó với các chuẩn mực đã được thiết lập.

Có thể nói, kiểm toán hướng tới nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của một tổ chức nhưng không có kiến ​​thức chuyên môn về tài chính kế toán. Đó là lý do tại sao họ cần các chuyên gia đánh giá để tìm hiểu và đưa ra những đánh giá phù hợp giúp họ đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Bản chất của cuộc kiểm toán

Nếu xét ở góc độ chung nhất, đó là hoạt động kiểm tra độc lập từ bên ngoài được thực hiện bởi một lực lượng có trình độ nghiệp vụ cao, chịu trách nhiệm hoàn toàn về mặt pháp lý và kinh tế đối với các khoản thu.

Chính phủ và cộng đồng sẽ quản lý và giám sát hoạt động kiểm tra này trên 3 khía cạnh chính: – Thông tin công khai phải phù hợp với các nguyên tắc và tiêu chuẩn được cộng đồng chấp nhận.

Hoạt động kiểm toán phải dựa trên chuẩn mực chung

Cá nhân, tổ chức nào có hành vi sai phạm, bóp méo thông tin đại chúng nhằm lừa dối pháp nhân, thể nhân trong các quan hệ kinh tế – xã hội và gây thiệt hại thì pháp luật sẽ can thiệp và cá nhân, tổ chức có hành vi trên sẽ bị cưỡng chế chịu Nó trở thành trách nhiệm kinh tế và pháp lý của nó. VIỆC GIẢM THÔNG TIN VÀ NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ.

Kiểm toán trong giai đoạn đầu phát triển chủ yếu là xem xét, xác minh tính chính xác của các báo cáo tài chính công khai nên có quan điểm cho rằng kiểm toán là kiểm tra độc lập về tài chính kế toán.

Nhưng sự phát triển của nền kinh tế thị trường đã làm cho hoạt động kiểm toán không ngừng được mở rộng phạm vi. Kiểm toán viên đã đánh giá và nhận xét về độ tin cậy của các thông tin liên quan đến tính hiệu quả của hoạt động quản lý và tính tuân thủ của chúng thông qua việc kiểm tra báo cáo tài chính và đưa ra nhận xét đơn thuần. Các quy tắc và quy định của các nhà kinh tế và tư bản trong hoạt động của họ đến đâu? .

nhiệm vụ kiểm toán

Từ bản chất của kiểm toán, có thể thấy nhiệm vụ chính của kiểm toán là xác nhận và nhận xét

chức năng xác minh

Chức năng xác minh để xác minh tính xác thực của tài liệu, tính hợp pháp của các giao dịch hoặc việc lập báo cáo tài chính. Xác minh là chức năng cơ bản nhất liên quan đến sự ra đời, tồn tại và phát triển của hoạt động kiểm toán. Bản thân chức năng này không ngừng phát triển và được thể hiện khác nhau tùy thuộc vào đối tượng kiểm toán cụ thể. Để kiểm toán báo cáo tài chính, việc xác minh được thực hiện theo hai cách:

Tích hợp số

Hiệu lực của các hình thức cho thấy tình trạng tài chính. Đối với thông tin định lượng: Việc xác minh thường được thực hiện đầu tiên thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ.

Kết quả cuối cùng, nếu được thông qua, sẽ được điều chỉnh trực tiếp để có hệ thống thông tin đáng tin cậy và lập báo cáo tài chính. Theo đó, kiểm toán trước hết là xác minh thông tin.

Đối với các giao dịch (hoạt động), chức năng xác minh kiểm toán có thể được thực hiện bởi hệ thống kiểm toán bên ngoài hoặc nội bộ. Các sản phẩm của xác minh này thường là phút. Trong lĩnh vực này, kiểm toán tập trung vào việc thực hiện chức năng thứ hai, đó là đưa ra ý kiến.

chức năng bình luận

Ý kiến ​​kiểm toán là ý kiến ​​của kiểm toán viên về tính đúng đắn và hợp lý của các thông tin tài chính kế toán. Chức năng của ý kiến ​​có thể được hiểu rộng ra theo nghĩa chất lượng của thông tin và các kết luận pháp lý, tư vấn thông qua xác nhận:

Tham mưu cho cơ quan hành chính nhà nước xác định những bất cập của chế độ tài chính, kế toán, từ đó tư vấn cho các tổ chức hành chính nhà nước rà soát, nghiên cứu và có những cải tiến phù hợp.

Tư vấn cho ban lãnh đạo đơn vị được kiểm toán, kiểm toán viên chỉ ra những sai sót, yếu kém của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính và đề xuất các biện pháp khắc phục hoàn thiện cho đơn vị. Trong nhiều trường hợp, các tổ chức, doanh nghiệp đã nhanh chóng cải cách hệ thống kiểm soát nội bộ và chế độ quản lý tài chính của đơn vị thông qua kiểm toán.

Ý nghĩa và lợi ích của kiểm toán

Các cơ quan nhà nước cần thông tin trung thực để điều hành kinh tế vĩ mô.

Các cổ đông tham gia kinh doanh hoặc mua cổ phần trong công ty cần có báo cáo tài chính được kiểm toán độc lập xác nhận là trung thực hợp lý thì mới có thể chắc chắn về việc phân chia lợi nhuận và quyết định có đầu tư vốn tiếp tục đầu tư hay không đầu tư trong doanh nghiệp đó. .

Các ngân hàng, tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp vay phải nắm chắc tình hình kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng để quyết định cho vay, thu hồi vốn hay không. Kiểm toán viên sẽ giúp ngân hàng hoặc người cho vay làm việc này.

Trong mối quan hệ kinh doanh, khách hàng có thể mua chịu. Tuy nhiên, người bán sẵn sàng bán chịu nếu báo cáo tài chính của người mua được xác nhận bởi một kiểm toán viên có uy tín. Ngược lại, khẳng định tình hình tài chính khó khăn, không có tiền thì người mua có mua được gì đâu. Trong nền kinh tế thị trường, người lao động có quyền lựa chọn nơi làm việc ổn định và lương cao. Báo cáo tài chính của một doanh nghiệp làm ăn có lãi được kiểm toán xác nhận có sức hấp dẫn đối với những nhân viên có trình độ và năng lực.

công việc của kiểm toán viên
công việc của kiểm toán viên

Có 3 loại kiểm toán

Kiểm toán abcxyz: do tổ chức kiểm toán abcxyz tiến hành theo luật và miễn phí, thường đối tượng được kiểm toán là các công ty abcxyz.

Kiểm toán độc lập: được thực hiện bởi các kiểm toán viên trong các công ty độc lập chuyên về các dịch vụ này. Nhiệm vụ chính của họ thường là kiểm toán báo cáo tài chính, ngoài ra còn có các dịch vụ kinh tế tài chính khác tùy theo nhu cầu của khách hàng. Loại kiểm toán này được các bên thứ ba hoặc nhà đầu tư tin cậy.

Kiểm toán viên nội bộ: Kiểm toán viên nội bộ của một công ty hoặc tổ chức. Họ tiến hành kiểm toán theo yêu cầu của các thành viên hội đồng quản trị hoặc ban giám đốc. Thường thì những báo cáo kiểm toán này chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty, ít được tín nhiệm từ bên ngoài, vì những kiểm toán viên này cũng là nhân viên nội bộ và làm việc dưới ảnh hưởng của ban giám đốc công ty. Vì vậy, để tìm được việc làm và trở thành một kiểm toán viên đáng tin cậy, ngoài năng lực chuyên môn, họ còn phải có những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp như độc lập và không tuân thủ. Điều quan trọng là phải hiểu và tôn trọng pháp luật.

Công việc của kiểm toán viên là gì?

Nói một cách đơn giản, kế toán sẽ sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để xác minh tính chính xác của chứng từ và tính hợp pháp của báo cáo tài chính, chẳng hạn như đối chiếu, logic, diễn giải, thông tin, nghiên cứu, quan sát, kiểm kê, thử nghiệm, v.v. Với hoạt động đó, có thể thấy ba chức năng kiểm toán chính đó là:

Kiểm tra tính chính xác của báo cáo tài chính.

Đánh giá tính đúng đắn, hợp lý của các thông tin tài chính kế toán bằng nhận xét.

Tư vấn cho các nhà quản lý bằng cách chỉ ra những sai sót và đề xuất biện pháp khắc phục, giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn. Chúng ta phải hiểu rằng các tổ chức ở đây không chỉ là các công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mà còn bao gồm cả các tổ chức abcxyz, như đã nói, việc kiểm toán nhằm vào các mục đích khác nhau.

Các thủ tục kiểm toán chuẩn mực hiện hành

Công ty, doanh nghiệp tự kiểm toán phải thực hiện quy trình kiểm toán 3 bước như sau:

Bước 1: Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính, đánh giá rủi ro và biện pháp xử lý

Kế hoạch kiểm toán bao gồm thời gian dự kiến ​​và cách thức thực hiện công việc kiểm toán. Chương trình kiểm toán phải đầy đủ, chính xác và tiên quyết.

Kiểm toán viên thu thập các tài liệu chứa thông tin cụ thể về tình hình tài chính nội bộ của công ty. Điều này được thực hiện để xác định và đánh giá rủi ro sai sót hoặc nhầm lẫn ở cấp độ báo cáo tài chính và báo cáo. Điều này cung cấp cơ sở cho việc lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp đối phó với rủi ro được đánh giá.

Bước 2: Tiến hành kiểm toán

Kiểm toán viên của đơn vị được kiểm toán sẽ sử dụng các phương pháp thích hợp để thu thập bằng chứng kiểm toán. Việc này nhằm kiểm tra tính chính xác, hợp lý của các thông tin báo cáo tài chính dựa trên các bằng chứng kiểm toán. Đây là giai đoạn mà kiểm toán viên thực hiện các thủ tục kiểm soát, thủ tục phân tích và kiểm tra chi tiết.

Bước 3: Tổng hợp, kết luận và tóm tắt ý kiến ​​kiểm toán

Cuối cùng, kiểm toán viên đưa ra kết luận kiểm toán. Những kết quả này được ghi lại trong báo cáo kiểm toán hoặc bản ghi nhớ. Một ý kiến ​​chính xác đòi hỏi mỗi kiểm toán viên phải thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, bao gồm: kiểm tra các khoản nợ không lường trước được, xem xét các sự kiện xảy ra sau ngày lập bảng cân đối kế toán, đánh giá tính liên tục trong hoạt động của đơn vị. Bộ sưu tập các thư giao ban của ban giám đốc…

Ở giai đoạn này, kiểm toán viên tóm tắt tất cả các kết quả và chuẩn bị báo cáo kiểm toán. Không dừng lại ở đó, họ còn chịu trách nhiệm xử lý các sự kiện phát sinh sau khi lập báo cáo kiểm toán. Tùy thuộc vào kết quả, kiểm toán viên có thể đưa ra các ý kiến ​​khác nhau.

Trên đây là 3 bước trong quy trình kiểm toán chuẩn. Như bạn thấy đấy, đây là một công việc đòi hỏi chuyên môn cao. Không chỉ vậy, nó còn đòi hỏi kinh nghiệm để có thể xem xét và đánh giá báo cáo tài chính một cách đúng đắn.

Cũng chắc chắn rằng không thể chỉ một người làm được tất cả những việc này. Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn tự mình kiểm toán, bạn cần xây dựng văn phòng kiểm toán của mình với ít nhất 2 người. Bạn có nghĩ rằng thuê thêm người và trả tiền cho không gian là rất nhiều tiền? Vì vậy, bạn nên sử dụng dịch vụ kiểm toán bên ngoài để hỗ trợ bạn không chỉ về tài chính mà còn đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.

Đây là lời khuyên của chúng tôi. Để được tư vấn chi tiết và đầy đủ hơn về công việc kiểm toán, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng. 0969 078 234 Từ Luật Trần và Liên Danh. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng các vấn đề pháp lý chất lượng trên cả nước.