177 Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất

Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm luôn tạo ra nhiều cơ hội và thách thức cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Để tạo uy tín, niềm tin cho người tiêu dùng, đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật, tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đều phải xin Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (trừ cơ sở sản xuất thực phẩm). kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt như mô tả, hàng rong).

Công ty Luật TNHH Trần và Liên Danh đã nhận được nhiều yêu cầu tư vấn, cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến vấn đề bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Để giúp Quý khách hàng hiểu rõ hơn về tầm quan trọng cũng như những thủ tục pháp lý cần thiết để cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm của bạn xin được Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, Luật Trần và Liên Danh cung cấp đến Quý khách hàng những thông tin pháp lý cơ bản về thủ tục xin giấy phép. xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm.

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (giấy phép vsattp) là gì?

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (giấy vsattp hay giấy vsattp) là giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực phẩm, dịch vụ sản xuất, nấu ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. theo pháp luật.

Khái niệm về vệ sinh thực phẩm:

Vệ sinh an toàn thực phẩm có thể hiểu là toàn bộ các điều kiện, biện pháp cần thiết từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, phân phối, vận chuyển và tiêu dùng nhằm bảo đảm thực phẩm sạch, an toàn. Vì vậy, vệ sinh an toàn thực phẩm là nhiệm vụ đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều ngành, lĩnh vực liên quan đến thực phẩm như nông nghiệp, thú y, cơ sở chế biến thực phẩm, y tế và người tiêu dùng.

Hồ sơ đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm:

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 43/2018/TT-BTC, hồ sơ đề nghị cấp phép phải có đầy đủ các giấy tờ đảm bảo đáp ứng các điều kiện sau:

Trong trường hợp nộp đơn lần đầu

  1. Đơn đề nghị được lập theo Mẫu số. 01a tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;
  2. Bản mô tả cơ sở vật chất, dụng cụ, thiết bị bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. (đối với cơ sở sản xuất, công nghiệp) tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;
  3. Giấy khám sức khỏe/danh sách tổng hợp xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do trung tâm y tế cấp huyện trở lên cấp (bản sao có xác nhận của trung tâm);
  4. Giấy xác nhận tập huấn kiến ​​thức về an toàn thực phẩm/Giấy xác nhận kiến ​​thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở).
  5. Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng thì thực hiện theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 01b tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
  6. Trường hợp đề nghị cấp lại do cơ sở thay đổi sản phẩm, địa điểm kinh doanh; thay đổi, bổ sung về quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực) Đơn đề nghị theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 01b tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; b) Tài liệu quy định tại các Điều b, c và d Khoản 1 Điều này.
  7. Trường hợp đề nghị cấp lại do cơ sở đã thay đổi tên nhưng không thay đổi tên chủ, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, đối tượng kinh doanh) Đơn đề nghị cấp theo Mẫu số 01b tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này b) Giấy chứng nhận giấy công bố đủ điều kiện an toàn thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở).
  8. Trường hợp đề nghị cấp lại do thay đổi chủ doanh nghiệp nhưng không thay đổi tên, địa chỉ, địa điểm và tổng thể quy trình sản xuất, đối tượng kinh doanh) Đơn đề nghị cấp theo Mẫu số 01b trong Phụ lục đầu tiên. ban hành kèm theo Thông tư này b) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (bản sao có chứng thực của cơ sở) c) Giấy khám sức khỏe đầy đủ của người thành lập do trung tâm y tế cấp huyện trở lên cấp (bản sao có chứng thực của cơ sở) d) Giấy xác nhận tập huấn kiến ​​thức về an toàn thực phẩm/Giấy xác nhận kiến ​​thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở kinh doanh (bản sao) có xác nhận của cơ sở giáo dục).

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Cục ATVSTP – Bộ Y tế: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm: thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, nguyên liệu hỗ trợ chế biến món ăn, yến sào, nấm linh chi linh chi, nhân sâm, đông trùng hạ thảo.

Phòng VSATTP – Sở Y tế cấp cho các cơ sở: Giấy phép VSATTP đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình, nước uống đông lạnh; sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, thực phẩm bổ sung. Cơ sở bán lẻ kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, dụng cụ chế biến thực phẩm có yêu cầu bảo quản sản phẩm đặc biệt. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Tìm kiếm và xác minh tính xác thực của tài liệu:

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo, cơ quan có thẩm quyền sẽ tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của báo cáo; Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung vào hồ sơ. Sau 30 ngày làm việc (ba mươi) kể từ ngày gửi thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ, nếu cơ sở không có phản hồi, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có quyền hủy hồ sơ.

Thành lập đoàn đánh giá tốt nhất trong cơ sở:

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả đánh giá liều lượng đầy đủ, hiệu quả, cơ quan có thẩm quyền sẽ tổ chức đánh giá đúng quy định tại cơ sở. Trường hợp cơ quan cấp trên ủy quyền đánh giá đúng thẩm quyền cấp dưới thì phải có văn bản ủy quyền. Sau khi thẩm định, cơ quan cấp dưới phải gửi kết quả thẩm định lên cơ quan cấp trên để làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận;

Đoàn đánh giá thực tế do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập. Đoàn đánh giá có từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên, trong đó có ít nhất hai phần ba (hai phần ba) số thành viên là người làm công tác chuyên môn hoặc quản lý về an toàn thực phẩm. kỹ năng liên quan được mời tham gia). Trưởng hội đồng đánh giá chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá thực tế của cơ sở.

Đối tượng đánh giá thực tế của tổ chức:

Đối chiếu thông tin, kiểm tra tính hợp lệ của Giấy chứng nhận đăng ký hồ sơ đã nộp cho cơ quan có thẩm quyền với hồ sơ gốc được lưu tại trang web;

Đánh giá điều kiện ATTP tại cơ sở theo quy định

Cấp giấy chứng nhận:

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra thực tế của cơ sở là “Đạt”, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy chứng nhận cơ sở theo Mẫu 5a (đối với cơ sở sản xuất do: Thanh tra Bộ Công Thương Công Thương), Mẫu 5b (đối với cơ sở kinh doanh do Sở Công Thương kiểm tra), Mẫu 5c (đối với cơ sở do Bộ Công Thương thẩm định sản phẩm) hoặc Mẫu 5d đối với cơ sở do Sở Công Thương thành lập Bộ Công Thương. Phòng Doanh nghiệp và Thương mại thẩm định.

Về phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Căn cứ Biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số Theo Thông tư số 279/2016/TT-BTC, lệ phí cấp Giấy xác nhận như sau: Phí xét nghiệm cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

– Thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở

– Thẩm định dịch vụ ăn uống: Cung cấp dưới 200 suất ăn: 700.000 đồng/lần/cơ sở. Phục vụ từ 200 suất ăn trở lên 1.000.000 vnđ/lần/địa điểm.

– Thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm (trừ cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe) 3.000.000 đồng/lần/cơ sở.

– Đánh giá cơ sở sản xuất thực phẩm đảm bảo sức khỏe theo Thực hành sản xuất tốt (GMP) 22.500.000 đồng/lần/cơ sở.

Xử phạt hành vi không có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm

Đối với hành vi kinh doanh thực phẩm không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sẽ bị xử phạt hành chính theo Điều c, Điều 1, Điều 24 Nghị định 178/2013/NĐ-CP:

“Điều 24. Vi phạm quy định trong việc chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

  1. Hình thức xử phạt đối với hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm nội quy cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc địa bàn cấp xã sẽ tùy thuộc vào một trong các mức sau:

  1. c) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định hoặc có Giấy chứng nhận đã hết hạn sử dụng trên 03 tháng;”

Như vậy, quán bạn mở phục vụ ăn sáng, trưa, tối là địa điểm cố định thì cần phải có giấy đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đây là lời khuyên của chúng tôi. Nếu còn thắc mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ đường dây nóng tư vấn pháp luật trực tuyến để được giải đáp nhanh chóng.