181 Đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa đủ 12 tháng mới nhất

plačujejo zavarovanje za primer brezposelnosti manj kot 12 mesecev

Zavarovanje za primer brezposelnosti igra pomembno vlogo v procesu izkoriščanja človeških virov v družbi. Socialno zavarovanje se šteje za delno nadomestilo za zaposlene, ko so zaposleni vključeni v socialno zavarovanje, a izgubijo zaposlitev. Law Tran in Lien Danh želita bralcem predstaviti, kako izračunati zavarovalno dobo za primer brezposelnosti, pri čemer konkretno odgovarjata na vprašanje plačujejo zavarovanje za primer brezposelnosti manj kot 12 mesecev Ali ste upravičeni do nadomestila za brezposelnost?

Glavna vsebina članka

Če sem plačan zavarovanje za primer brezposelnosti manj kot 12 mesecev, ali lahko še vedno prejemam nadomestilo za primer brezposelnosti?

Pravna podlaga:

 • Zakon o delovnih razmerjih 2013
 • Uredba št. 28/2015/ND-CP o določitvi nekaterih členov zakona o delovnih razmerjih o zavarovanju za primer brezposelnosti

Kaj je zavarovanje za primer brezposelnosti?

Zavarovanje za primer brezposelnosti je režim, namenjen nadomestilu dela dohodka zaposlenega ob izgubi zaposlitve, podpori delavcev pri poklicnem usposabljanju, ohranitvi zaposlitve in iskanju zaposlitve na podlagi prispevkov v ZVZD.

Režimi zavarovanja za primer brezposelnosti

Režimi zavarovanja za primer brezposelnosti so določeni v zakonu o delovnih razmerjih iz leta 2013 in posebej vključujejo:

1. Nadomestila za brezposelnost.

2. Podporno svetovanje, uvajanje v službo.

3. Podpora za vajeništvo.

4. Podpora pri usposabljanju, spodbujanju in izboljšanju poklicnih sposobnosti za ohranitev delovnih mest za zaposlene.

Pogoji za vključitev v zavarovanje za primer brezposelnosti

Zaposleni, ki plačujejo premije za zavarovanje za primer brezposelnosti, so upravičeni do nadomestila za primer brezposelnosti, ko v celoti izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • Odpoved pogodbe o zaposlitvi, razen v naslednjih primerih: delavec enostransko odpove pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu na črno; mesečna pokojnina, nadomestilo za izgubo delovne zmožnosti;
 • je v 24 mesecih pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi polnih 12 mesecev ali več plačeval premijo za zavarovanje za primer brezposelnosti v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas in pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas; so v obdobju 36 mesecev pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi plačevali premije zavarovanja za primer brezposelnosti polnih 12 mesecev ali več, za pogodbe o sezonskem delu ali določena dela s trajanjem od polnih 3 mesecev do manj kot 12 mesecev.
 • Zaprositi za denarno nadomestilo na zavodu za zaposlovanje v roku 03 mesecev od dneva prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Če se po 15 dneh od vložitve vloge za nadomestilo za primer brezposelnosti ne zaposli, razen v naslednjih primerih:

  • opravlja vojaško in policijsko službo;
  • Študij v trajanju polnih 12 mesecev ali več;
  • ravnati v skladu z odločbo o uporabi ukrepa napotitve v vzgojni dom, zavod obvezne vzgoje, zavod obveznega razstrupljanja;
  • Pridržan; prestajati zaporno kazen;
  • Odhod v tujino, da bi se ustalil; oditi na delo v tujino po pogodbi;
  • Delavec umre.

Obdobje nadomestila za brezposelnost

1. Višina mesečnega nadomestila za primer brezposelnosti je enaka 60 % povprečne mesečne plače, od katere so bile odmerjene premije zavarovanja za primer brezposelnosti, v zadnjih šestih mesecih pred nastankom brezposelnosti, vendar ne sme presegati 05-kratnika osnovne plače za delavce v skladu s predpisanim plačnim režimom. države ali ne presega 05-kratnika območne minimalne plače, kot jo predpisuje delovni zakonik za zaposlene, ki plačujejo zavarovanje za primer brezposelnosti po plačnem režimu, ki ga določi delodajalec, o čemer se odloči delavec ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu .

2. Obdobje nadomestila za brezposelnost se izračuna glede na število mesecev plačevanja premij za zavarovanje za primer brezposelnosti, vsakih polnih 12 mesecev do polnih 36 mesecev bodo upravičeni do 03 mesecev nadomestila, nato pa vsakih nadaljnjih 12 mesecev. za vsakih polnih 12 mesecev prejmete dodaten 01 mesec nadomestila za primer brezposelnosti, vendar ne več kot 12 mesecev.

Če sem plačan zavarovanje za primer brezposelnosti manj kot 12 mesecev, ali lahko še vedno prejemam nadomestilo za primer brezposelnosti?

Za odgovor na vprašanje, ali imajo delavci plačane premije za primer brezposelnosti manj kot 12 mesecev ali ne, naj se torej oprejo na določbe 2. točke 50. člena zakona o delovnih razmerjih iz leta 2013. cČe ste plačevali polnih 12 mesecev do polnih 36 mesecev, boste upravičeni do 03 mesecev nadomestila za brezposelnost, nato pa boste za vsakih nadaljnjih 12 mesecev upravičeni do dodatnega 01 meseca nadomestila za primer brezposelnosti, vendar ne več kot 12 mesecev. .

In DPlačane premije zavarovanja za primer brezposelnosti polnih 12 mesecev ali več v 24 mesecih pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi, v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas in pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Če so v obdobju 36 mesecev pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi plačali premije za zavarovanje za primer brezposelnosti polnih 12 mesecev ali več, za pogodbo o sezonskem delu ali določeno delo s trajanjem od polnih 3 mesecev do manj kot 12 mesecev.

Zato ga je treba določiti v naslednjih primerih: Če je delavec v 24 mesecih pred dopustom ali 36 mesecih pred dopustom plačal polnih 12 mesecev premije socialnega zavarovanja, bo upravičen do nadomestila za primer brezposelnosti. V primeru, da delavec ne izpolnjuje pogojev o številu mesecev plačevanja premije za primer brezposelnosti, delavec nima pravice do nadomestila za primer brezposelnosti. Tako zaposleni, ki imajo plačano zavarovanje za primer brezposelnosti le 10 mesecev, običajno niso upravičeni do nadomestila za primer brezposelnosti.

Čas za plačilo zavarovanja za primer brezposelnosti, da prejmete zavarovanje za primer brezposelnosti

 1. Obdobje plačevanja premije za zavarovanje za primer brezposelnosti je vsota obdobij neprekinjenega ali občasnega plačevanja zavarovanja za primer brezposelnosti, nabranih od začetka vplačevanja premije za primer brezposelnosti do odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu v skladu z zakona, ne da bi prejemal nadomestilo za brezposelnost.

Postopki prijave v zavarovanje za primer brezposelnosti

Delavec mora v 3 mesecih od dneva prenehanja pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu vložiti vlogo za uveljavitev denarnega nadomestila za primer brezposelnosti pri zavodu za zaposlovanje, ki ga ustanovi organ državne uprave, pristojen za zaposlovanje.

Prijava v zavarovanje za primer brezposelnosti

Skladno s 16. členom Uredba Vlade 28/2015/ND-CP, ki določa, da prijava v zavarovanje za primer brezposelnosti vključuje:

 1. Zahtevek za nadomestilo za primer brezposelnosti po obrazcu, ki ga izda minister za delo, vojne invalide in socialne zadeve.
 2. Izvirnik ali overjena verodostojna kopija enega od naslednjih dokumentov, ki potrjujejo odpoved pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu: a) Pogodba o zaposlitvi ali pogodba o delu je potekla ali je bilo opravljeno delo po pogodbi o zaposlitvi. b) Odločitev o odpovedi službe. c) Sklep o razrešitvi. d) Disciplinska odločba o razrešitvi. dd) Odpoved ali sporazum o odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu.
 3. Knjižica socialnega zavarovanja.
 4. 2 fotografiji 3 x 4

 5. Osebna izkaznica, gospodinjska knjiga/knjiga začasnega prebivališča, fotografija, če se vloga odda v kraju stalnega prebivališča in priložena izvirniku za primerjavo.

Postopek prijave v zavarovanje za primer brezposelnosti

Ko delavec izpolni vlogo za nadomestilo za primer brezposelnosti, mora delavec storiti naslednje:

1. korak: Pošljite svojo prijavo v referenčni center za zaposlitev

V 3 mesecih od dneva prenehanja pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o zaposlitvi delavec ni bil zaposlen in mora prejemati nadomestilo za primer brezposelnosti. Delavec mora vlogo 01 oddati neposredno na Zavodu za posredovanje dela (TTGTVL) v kraju, kjer želi delavec prejemati nadomestilo za primer brezposelnosti.

2. korak. Rok za obdelavo prijave
 • Če delavec ni našel zaposlitve, naj se v 15 dneh od dneva oddaje vloge zglasi na Referentnem centru za zaposlovanje (TTGTVL), da potrdijo rešitev vloge za nadomestilo.
 • Center za zaposlovanje v 20 delovnih dneh od dneva vložitve vloge izda delavcu odločbo o odobritvi izplačila denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, ki je priložena knjižici socialnega zavarovanja s potrdilom o izplačilu.
 • V primeru, da delavec ni upravičen do nadomestila za primer brezposelnosti, mora delavec o tem pisno obvestiti in jasno navesti razlog.
 • Čas za izračun nadomestila za primer brezposelnosti: 16. dan od dneva vložitve.
3. korak. Prejmite nadomestilo za brezposelnost
 • Območni zavod za socialno zavarovanje delavcu izplača prvi mesečni dodatek skupaj z zdravstveno kartico v 5 delovnih dneh od izdaje odločbe o odobritvi izplačila nadomestila za primer brezposelnosti.
 • Zavod za socialno zavarovanje mora mesečno izplačati nadomestilo za primer brezposelnosti v 12 dneh od dneva, ko je začel prejemati denarno nadomestilo za ta mesec, če ne prejme odločbe delavca o mirovanju ali prenehanju prejemanja nadomestila za brezposelnost.
4. korak: Obvestilo o mesečnem iskanju zaposlitve zaposlenih

Zaposleni morajo vsak mesec na Zavodu za zaposlovanje obvestiti o iskanju zaposlitve ob prejemanju nadomestila za primer brezposelnosti (po razporedu terminov, ki je priloga Odločbe o nadomestilu za primer brezposelnosti).

Zaposleni opravijo zgornje 4 korake, da prejmejo nadomestila za zavarovanje za primer brezposelnosti.

plačujejo zavarovanje za primer brezposelnosti manj kot 12 mesecev
plačujejo zavarovanje za primer brezposelnosti manj kot 12 mesecev

Začasna ustavitev, nadaljevanje in ukinitev nadomestil za brezposelnost

1. Osebam, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, se nadomestilo za primer brezposelnosti začasno prekine, če ne prijavijo mesečnega iskanja zaposlitve v skladu z 52. členom tega zakona.

2. Če je delavec, ki mu je bilo denarno nadomestilo začasno odloženo, po odločbi še vedno upravičen do denarnega nadomestila, še naprej prejema denarno nadomestilo ob oddaji mesečne prijave iskanja zaposlitve v skladu z 52. členom tega zakona. .

Kako do denarja za zavarovanje za primer brezposelnosti?

V skladu s sklepom št. 166/QD-BHXH v poglavju IV, člen 9 o organizacijah, ki plačujejo zavarovanje za primer brezposelnosti, obstajajo predpisi o oblikah prejemanja denarja za zavarovanje za primer brezposelnosti, ki so:

– Prejmite gotovino neposredno na zavodih za zaposlovanje ali na mestih za sprejem vlog.

– Prejem prek bančne kartice, tj. Chi preko osebnega računa zaposlenega. Za prvi mesec nakažite denar takoj, ko prejmete plačilni seznam. Od drugega meseca ugodnosti nakažite denar v roku 05 dni od datuma začetka izplačila, navedenega v stolpcu 1 seznama C72b-HD. Upoštevajte, da bo pri tem plačilo upravičencu kreditne kartice temeljilo na potrdilu banke o plačilu provizije za izdajo kartice na bankomatu.

– Prejeto po pošti. Skladno s tem oddelek za načrtovanje naložb agencije za socialno zavarovanje prenese seznam gotovinskih plačil po obrazcu C72b-HD na deželno pošto, da organizira plačilo zavarovanja za primer brezposelnosti za zaposlene prek poštnega sistema v skladu s pogodbo, podpisano na datum plačila naveden v seznamu.

Takoj po prenosu Seznama sistem vsaki osebi na seznamu nadomestil avtomatsko pošlje sporočilo z datumom začetka izplačevanja in mestom izplačila meseca izplačila nadomestila za upravičence.

Vendar pa trenutno ugotavljamo, da je najpogostejša oblika prejemanja nadomestila izplačilo preko bančne kartice neposredno na osebni račun zaposlenega. Ta oblika prejemanja denarja pomaga zaposlenim prihraniti denar, trud in čas potovanja.

Zgoraj je članek z nasveti Law Tran in Lien Danh o vprašanju, ali se premije za zavarovanje za primer brezposelnosti plačujejo za manj kot 12 mesecev. Če imate kakršna koli vprašanja, se takoj obrnite na svojega svetovalca.