183 Điều kiện và thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2022 mới nhất

Trường hợp nào và thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Nhiều nhân viên hoang mang khi số tiền nộp thuế thu nhập cá nhân nhiều hơn thực tế. Bài viết dưới đây eBH sẽ giúp bạn đọc giải đáp thắc mắc trên theo quy định của pháp luật.

Quy Định Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân 2022

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì?

Hiện tại, không có định nghĩa chính thức về nó thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu thuế TNCN là loại thuế trực thu, thuế được tính dựa trên thu nhập của người nộp thuế sau khi đã trừ đi các khoản thu nhập được miễn thuế và các khoản giảm trừ gia cảnh theo quy định của Luật thuế TNCN.

Như vậy, căn cứ quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn, ta có thể định nghĩa hoàn thuế TNCN như sau:

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là việc người nộp thuế được hoàn sau khi đã nộp thuế thu nhập cá nhân thuộc một trong các trường hợp được hoàn thuế theo quy định và đã gửi đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế.

Ghi chú: Cá nhân khi phát hiện đã nộp thuế thu nhập cá nhân nhiều hơn số phải nộp thì làm đơn đề nghị được hoàn thuế.

2. Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại khoản 2 mục 8 Luật thuế TNCN 2007 thì có 3 trường hợp cá nhân được hoàn thuế TNCN bao gồm:

 1. Số thuế cá nhân đã nộp lớn hơn số thuế thực tế phải nộp.

 2. Số thuế cá nhân nộp thiếu không được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau.

 3. Cá nhân đã nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng có thu nhập chịu thuế chưa đến mức phải chịu thuế;

 4. Các trường hợp khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Vậy đối với trường hợp là cá nhân nộp thuế thì làm sao biết được hoàn thuế thu nhập cá nhân phải thuộc 1 trong 4 trường hợp nêu trên.

Các trường hợp, đối tượng được hoàn thuế TNCN

Các trường hợp, đối tượng được hoàn thuế TNCN

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân quy định tại mục 2 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 bao gồm:

 • Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

 • Người không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam

Theo quy định, đối tượng cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính theo một năm dương lịch hoặc 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam

 • Có nơi cư trú bình thường tại Việt Nam (có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc thuê nhà để ở tại Việt Nam, thời gian thuê nhà trong năm tính thuế từ 183 ngày trở lên)

3. Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân

Cụ thể, theo khoản 2 và khoản 3 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về hoàn thuế như sau:

“2. Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân thu nhập quyết toán thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập bù trừ số nộp thừa, nộp thiếu số thuế cá nhân. Sau khi quyết toán nếu có số thuế nộp thừa sẽ được bù trừ vào kỳ sau hoặc được hoàn nếu có yêu cầu hoàn.

3. Cá nhân kê khai trực tiếp với cơ quan thuế được lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau với cùng cơ quan thuế.”

Như vậy, theo cách sắp xếp trên có thể hiểu nếu không có yêu cầu hoàn thuế TNCN thì số tiền thuế nộp thừa sẽ tự động được bù trừ vào kỳ nộp tiếp theo và cơ quan thuế không chủ động hoàn trả số tiền đó.

 • Đối với trường hợp cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

 • Đối với cá nhân quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế được nhận lại số tiền thuế đã nộp thiếu hoặc được chọn bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 28 Thông tư 111/2013/TT/BTC và quy định tại tiết b, Điều 1, Điều 25, Thông tư 80/2021/TT-BTC về việc hoàn trả tiền thuế thì người nộp thuế phải nộp chắc chắn:

 • Số thuế TNCN đã nộp trong kỳ lớn hơn số thuế phải nộp khi quyết toán.

 • Bạn đã có mã số thuế tại thời điểm bạn yêu cầu hoàn thuế.

Để tra cứu mã số thuế cá nhân, bạn có thể tham khảo ngay hướng dẫn chi tiết tại bài viết “07 cách tra cứu mã số thuế TNCN trực tuyến năm 2022” – https://ebh.vn/tin-tuc/tra-ma -so-thue-thue-nhap-can-nhan

4. Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại Điều 42 Thông tư 80/2021/TT-BTC, hồ sơ hoàn thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm:

(1) Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện quyết toán thay người có thẩm quyền. Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị xử lý tiền thuế chậm nộp, tiền lãi chậm nộp, tiền phạt nộp theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 01/DNXLNT kèm theo Phụ lục I của Thông tư này.

 • Ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp người nộp thuế không trực tiếp làm thủ tục hoàn thuế, trừ trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa đại lý thuế và người nộp thuế.

 • Bảng kê biên lai nộp thuế theo mẫu số

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 01/ĐNHT

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 01/ĐNHT

► Tải xuống Mẫu số 01/ĐNHT (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/T-BTK ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính)

(2) Trường hợp cá nhân, thể nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện quyết toán thuế ngay với cơ quan thuế:

 • Người nộp thuế có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn trên Tờ khai thuế thu nhập cá nhân cuối kỳ (mẫu số 02/QTT-TNCN) không phải nộp hồ sơ hoàn thuế.

 • Cơ quan thuế giải quyết hoàn căn cứ vào hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân để giải quyết hoàn cho người nộp thuế số tiền đã nộp thiếu theo quy định.

5. Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân 2022

Thủ tục hoàn thuế có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách hoàn thuế TNCN như sau:

5.1 Nộp trực tiếp cho cơ quan thuế

Trường hợp cá nhân muốn nộp trực tiếp cho cơ quan thuế thì chuẩn bị phong bì khai thuế như mục 3.2, bao gồm:

 • Tờ khai thuế cuối cùng Mẫu số. 02/QTT-TNCN.

 • Tờ khai 02-1BK-QTT-TNCN

 • Biên lai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (đây là khoản khấu trừ thuế do công ty cấp cho bạn)

 • Bản photo hợp đồng lao động nếu quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp được giảm trừ gia cảnh.

 • Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú nếu quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Ngoài ra, cá nhân phải mang theo giấy tờ tùy thân để đối chiếu thông tin.

5.2 Nộp hồ sơ trực tuyến

Ngoài nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, người lao động còn có thể nộp hồ sơ trực tuyến. Các bước thực hiện như sau:

hoan thue thu nhap ca nhan

Người nộp thuế làm thủ tục hoàn thuế TNCN trực tuyến qua website Thuế Việt Nam

Bước 1: Tạo hồ sơ trực tuyến

Bạn tiến hành khai quyết toán 02/QTT-TNCN trong phần mềm HTKK rồi kết xuất XML.

Bước 2: Họ nộp

Bạn có thể nộp tờ khai 02/QTT-TNCN cuối cùng trực tuyến trên website Thuế Việt Nam – https://canhan.gdt.gov.vn

Ghi chú khi nộp tờ khai thuế:

Theo điểm c’, khoản 3, điều 21 của thông tư số.

 • Trường hợp cá nhân khai thuế trực tiếp trong năm thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

 • Trường hợp cá nhân được tính giảm trừ theo tình trạng hôn nhân làm việc tại tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập đó.

 • Trường hợp cá nhân thay đổi nơi làm việc thì nộp hồ sơ quyết toán thuế cho cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập cuối cùng.

Người yêu cầu hoàn thuế có thể yêu cầu bất cứ lúc nào sau khi kết thúc năm tính thuế. Ví dụ, yêu cầu hoàn thuế TNCN năm 2021 có thể gửi sau thời hạn nộp tờ khai thuế cuối cùng là ngày 30/3/2022.

Bước 3: Cơ quan thuế xử lý hồ sơ hoàn thuế

Về thời điểm nhận tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân, thực hiện theo quy định tại khoản 3, điều 58, thông tư số. thủ tục trong vòng 6 ngày làm việc.

5.3 Ủy quyền hoàn thuế TNCN

Đối với cá nhân nộp thuế ủy quyền hoàn thuế TNCN cho doanh nghiệp nơi trả thu nhập, người nộp thuế thực hiện các bước sau:

Bước 1: Người nộp thuế ủy quyền cho công ty hoàn thuế TNCN.

Bước 2: Công ty chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Nộp hồ sơ cho cơ quan thuế.

Bước 4: Cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Đây là thông tin Bảo hiểm xã hội điện tử eBH đã cập nhật tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2022. Hi vọng bài viết có thể cung cấp cho độc giả những thông tin hữu ích nhất.