185 41. The girl is very friendly. She lived next door to us. – The girl who_____________________________________________________________________. 42. “W mới nhất

  0

  2021-12-07T20:13:33+00:00 ngày 7 tháng 12 năm 2021 lúc 8:13 chiều
  Câu trả lời

  $text{Mik tự làm 100%!!!Chúc các bạn học tốt!!!!Có lợi cho MIK HÃY CTLHN

  41-cô-gái-rất-thân-thiện-cô-sống-lưới-cửa-đến-e-cô-gái-ai-42-w

 1. tuenhi

  0

  2021-12-07T20:14:100:00:00 ngày 7 tháng 12 năm 2021 lúc 8:14 chiều
  Câu trả lời

  41. Cô gái sống bên cạnh chúng tôi rất thân thiện.

  42. Ông Brown hỏi tên tôi.

  43. Học tiếng Anh là rất cần thiết.

  44. Mặc dù bị gãy chân nhưng anh ấy vẫn cố gắng ra khỏi xe.

  Mặc dù bị gãy chân nhưng anh vẫn cố gắng ra khỏi xe.

  Mặc dù bị gãy chân nhưng anh vẫn cố gắng ra khỏi xe.

  45. Không ai bỏ than vào, lửa sẽ tắt.