185 Biết 1 mol kim loại A nặng bằng 2 mol khí O2 Hãy xác định kim loại A mới nhất

  0

  2021-12-07T19:08:49+00:00 ngày 7 tháng 12 năm 2021 lúc 7:08 tối
  Câu trả lời

  Câu trả lời

  1 mol A = 2 mol O2

  =>1 Mol O2 = 16*2=32g

  =>2 mol O2 = 32*2=64g = 1mol A

  => A là Cu (đồng)

 1. danannhhu

  0

  2021-12-07T19:08:52+00:00 ngày 7 tháng 12 năm 2021 lúc 7:08 tối
  Câu trả lời

  1 mol A = 2 mol O2

  =>1 Mol O2 = 16*2=32g

  =>2 mol O2 = 32*2=64g = 1mol A

  => A là Cu (đồng)