185 Cho dạng đúng của từ trong ngoặc 1. She has the most two year old girl. (adore) 2. He’s to computer games. (addict) 3. The ideal ca mới nhất

  đầu tiên

  2021-12-07T18:50:51+00:00 ngày 7 tháng 12 năm 2021 lúc 6:50 chiều
  Câu trả lời

  TÔI.

  search1.đáng yêu

  search2.add

  tìm kiếm 3. giao tiếp

  tìm kiếm 4. văn hóa

  nhiệm vụ5.cuối cùng

  tìm kiếm 6. ghét

  nhiệm vụ7. nhàn nhã

  tìm kiếm8. thư giãn

  tìm kiếm 9. sự hài lòng

  tìm kiếm10.xã hội

  II.

  đầu tiên.tôi đi làm sáng nay

  2.chuyển tiếp Ở những bộ phim

  3.lớn anh ấy ngủ sớm vì anh ấy cảm thấy rất buồn ngủ

  4.bảy giờ để bay đến London

  5.nó không phải là dễ dàng để đào tạo_

  6.mọi người lái xe trong mưa lớn

  số 8. Họ đã xây một bức tường để tránh (frCácm) đất rửa trôi

  0

  2021-12-07T18:51:13+00:00 ngày 7 tháng 12 năm 2021 lúc 6:51 chiều
  Câu trả lời

  I.1.yêu mến

  2. nghiện

  3. giao tiếp

  4. văn hóa

  5. cuối cùng

  6. hèn hạ

  7. lỏng lẻo

  8. thư giãn

  9. sự hài lòng

  10. xã hội

  II.

  1. Sáng nay tôi không muốn đi làm.

  => Tôi không cảm thấy thích__tôi đi làm sáng nay._

  2. Davis nói “Hãy đi xem phim”

  =>Davis gợi ý___chuyển tiếp Ở những bộ phim _

  3. Anh ấy cảm thấy rất buồn ngủ nên anh ấy đi ngủ sớm

  => Anh ấy đã đi___lớn anh ấy ngủ sớm vì anh ấy cảm thấy rất buồn ngủ___

  4. Chuyến bay tới London mất 7 tiếng

  => Mất___bảy giờ để bay đến London___

  5. Huấn luyện ngựa không dễ

  => Những con ngựa là___nó không phải là dễ dàng để đào tạo__

  6. Không nên lái xe khi trời mưa to

  => Tốt hơn là nên tránh___mọi người lái xe trong mưa lớn __

  8. đất/ để ngăn chặn/ cuốn trôi/ Họ/ một bức tường/ được xây dựng/ đang

  =>___Họ đã xây một bức tường để tránh (frCácm) đất rửa trôi____.