185 Có một tia sáng, mặt trước chiếu xuống đất, có hướng sáng phải hợp với phương nằm ngang một góc 60 độ. Hỏi muốn hướng tia phản xạ xuống đáy giếng th mới nhất

  0

  2021-12-07T22:58:34+00:00 ngày 7 tháng 12 năm 2021 lúc 10:58 tối
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Gương nghiêng một góc 15o so với phương thẳng đứng.

  Giải thích các bước:

  Đèn nghiêng 60 độ so với phương ngang nên nghiêng 30 độ so với phương thẳng đứng.

  ChàoĐể hướng chùm tia phản xạ thẳng đứng xuống dưới:

  [left{ begin{array}{l}
  i + i’ = {180^o} – {30^o} = {150^o}\
  i = i’
  end{array} right. Rightarrow i = i’ = {75^o}]

  Góc hợp bởi tia sáng tới và gương là:

  [{90^o} – i = {15^o}]

  Gương nghiêng so với phương thẳng đứng là:

  [{30^o} – {15^o} = {15^o}]