185 IV. VIết câu phủ định và nghi vấn. 1. Mai plays badminton after school. 2. I will be at home tomorrow night. 3. She is out at the moment. 4. We often mới nhất

  0

  2021-12-07T20:18:04+00:00 ngày 7 tháng 12 năm 2021 lúc 8:18 tối
  Câu trả lời

  IV/

  1. Mai chơi cầu lông sau giờ học.

  câu phủ định: Mai không chơi cầu lông sau giờ học.

  Câu hỏi: Mai có chơi cầu lông sau giờ học không?

  2. Tôi sẽ ở nhà vào tối mai.

  câu phủ định: Tôi sẽ không ở nhà vào tối mai.

  Câu hỏi: Bạn sẽ ở nhà vào tối mai chứ?

  3. Anh ấy hiện đang ở bên ngoài.

  câu phủ định: Hiện tại chưa ra.

  Câu hỏi: Bây giờ anh ấy có ra ngoài không?

  4. Chúng tôi thường có những buổi dã ngoại vào cuối tuần.

  câu phủ định: Chúng tôi thường không có những buổi dã ngoại vào cuối tuần.

  Câu hỏi: Bạn có thường đi dã ngoại cuối tuần không?

  5. Họ sẽ cắm trại vào tuần tới.

  câu phủ định: Họ sẽ không đi cắm trại vào tuần tới.

  Câu hỏi: Họ có đi cắm trại vào tuần tới không?

  6. Học sinh ngồi trong lớp.

  câu phủ định: Học sinh không ngồi trong lớp học.

  Câu hỏi: Học sinh có ngồi trong lớp không?

  v/

  đầu tiên. Anh ấy sống ở 14 Nguyễn Tri Phương.

  2. Số điện thoại của cô ấy là 38292374.

  3. Anh ấy 13 tuổi.

  4. Sinh nhật của cô ấy là ngày 1 tháng 7.

  5. Không, anh ấy sẽ không.

  6. Cô ấy sẽ mời một số người bạn thân nhất đến nhà cô ấy.

  7. Họ sẽ ăn pizza, gà rán, bánh ngọt và uống coca.

  TẠI VÌ/

  thân yêu (1) Hoa

  Sinh nhật của tôi là (2) ngày 01 tháng 7 và tôi đang có một bữa tiệc sinh nhật nhỏ. Bữa tiệc sẽ ở nhà tôi vào (3) 14 Nguyễn Tri Phương từ (4) năm giờ lớn (5) tám. Chúng tôi sẽ có (6) pizza gà rán, bánh và chúng ta sẽ uống (7) than cốc . Chúng tôi sẽ có nhiều (8) niềm vui và tại bữa tiệc.

  @ Học tốt!

  Tôi hy vọng bạn đến và tham gia vào niềm vui Tình yêu, nước Nga

 1. Tố Như

  0

  2021-12-07T20:18:45+00:00 ngày 7 tháng 12 năm 2021 lúc 8:18 chiều
  Câu trả lời

  IV

  1. Mai không chơi cầu lông sau giờ học.

  Mai có chơi cầu lông sau giờ học không?

  2. Tối mai tôi không ở nhà.

  tối mai bạn có ở nhà không

  3. Anh ấy không ra ngoài vào lúc này.

  Họ có ra ngay bây giờ không?

  4. Chúng tôi không có buổi dã ngoại vào cuối tuần

  Chúng ta có dã ngoại vào cuối tuần không?

  5. Họ sẽ không đi cắm trại vào tuần tới.

  Họ sẽ đi cắm trại vào tuần tới?

  6. Học sinh không ngồi trong lớp.

  Học sinh có ngồi trong lớp không?

  TÔI KẾ HOẠCH

  1. Anh ấy sống ở 14 Nguyễn Tri Phương.

  2. Số điện thoại của cô ấy là 38292374.

  3.Nga bây giờ là 13.

  4. Ngày 1 tháng 7

  5. Cô ấy sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ nhân ngày sinh nhật của mình.

  6.Cô ấy sẽ mời một số người bạn thân nhất đến nhà cô ấy.

  7. Họ sẽ ăn pizza, gà rán, bánh ngọt và uống coca.

  8. Bữa tiệc sẽ kéo dài khoảng 3 tiếng.

  TẠI VÌ

  Thân gửi Hoa!

  Sinh nhật của tôi là ngày 1 tháng 7 và tôi đang tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ. Bữa tiệc sẽ diễn ra tại nhà tôi ở số 14 đường Nguyễn Tri Phương từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối. Chúng tôi sẽ ăn pizza, gà rán, bánh ngọt và uống coca. Chúng tôi cũng sẽ có rất nhiều niềm vui tại bữa tiệc. Tôi hy vọng bạn đến và tham gia niềm vui Tình yêu, nước Nga!

  Và nếu bạn có thể cho tôi câu trả lời tốt nhất, cảm ơn bạn rất nhiều!