185 Một HS đá vào vào quả bóng cao su đang nằm yên trên mặt đất.Em hãy nhận xét về tác dụng của học sinh lên quả bóng và những kết quả mà tác dụng này có mới nhất

  0

  2021-12-07T18:53:35+00:00 ngày 7 tháng 12 năm 2021 lúc 6:53 chiều
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Giải thích các bước giải: lực của chân học sinh đá mạnh đến mức quả bóng di chuyển ra xa như lực cản và nảy lên.

  ~ kết quả:

  Bóng bền và có thể bị xẹp nếu đá quá mạnh

  Quả bóng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho đôi chân!

 1. mainoc

  0

  2021-12-07T18:53:41+00:00 ngày 7 tháng 12 năm 2021 lúc 6:53 chiều
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Học sinh đã tác dụng một lực gọi là xung lực lên quả bóng cao su

  kq: quả bóng cao su được ấn lăn theo hướng của chân rồi