185 Tìm số có ba chữ số biết rằng số hàng chục bằng 1/2 chữ số hàng trăm và nhiều hơn chữ số hàng đơn vị là 4 mới nhất

  0

  2021-12-08T01:05:12+00:00 Ngày 8 tháng 12 năm 2021 lúc 01:05
  Câu trả lời

  @nó là một

  Gọi số bạn đang tìm kiếm abc

  Theo đề bài ta có: a = 2b, b = 4c

  -> a = 8c

  Xét 3 trường hợp ta có:

  TH 1: c= 0 -> a, b = o (loại )

  Cách 2: c > 1 -> a > 10 (loại)

  TH 3: c = 1 -> a = 8, c = 4 (chọn)

  Vậy số em cần tìm là 841

 1. minhuyen

  0

  2021-12-08T01:05:46+00:00 Ngày 8 tháng 12 năm 2021 lúc 01:05
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Cuộc gọi:

  Số đơn vị là một
  Số tròn chục là 4a
  Số hàng trăm là 8a.
  Chọn a = 0. Ta được số 000 công thức.
  Chọn a = 1. Ta được số 841 Nhận
  Chọn a = 2. Ta được số 1682. Lập thành 4 chữ số.
  Tương tự với các số có a > 2
  Vậy số em cần tìm là 841

  Giải thích các bước: