23 ĐBSCL: Tập trung triển khai 4 lĩnh vực then chốt mới nhất

Theo Bộ NN&PTNT, ĐBSCL là vùng kinh tế có vị trí địa chính trị – an ninh quốc phòng hết sức quan trọng; là vựa lúa, trung tâm sản xuất thủy sản, trái cây lớn nhất cả nước; đóng góp 31,37% GDP toàn ngành. Tuy nhiên, ĐBSCL đang phải đối mặt với nhiều thách thức, cơ sở hạ tầng còn bất cập trước yêu cầu sản xuất quy mô lớn, logistic phục vụ nông nghiệp còn thiếu và không đồng bộ; thị trường nông sản biến động khó lường với xu thế tiêu dùng xanh đòi hỏi tiêu chuẩn an toàn ngày càng cao; tác động của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, suy giảm tài nguyên nước và vấn đề khai thác, sử dụng nước thượng nguồn… cũng là những trở ngại không nhỏ.

Ảnh minh họa. Ảnh: ST

Thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ Giao thông vận tải và 13 tỉnh, thành phố trong vùng ĐBSCL làm việc với nhóm 6 ngân hàng phát triển thống nhất tài trợ khoảng 2,2 tỷ USD để triển khai 20 dự án liên kết vùng giai đoạn 2021 – 2025, trong đó, đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn chiếm tỷ trọng khá lớn. Bộ NN&PTNT đã và đang tập trung triển khai 4 lĩnh vực then chốt là: Xây dựng Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với xây dựng nông thôn mới vùng ĐBSCL; phát triển thủy lợi vùng ĐBSCL; phòng, chống xói lở bờ sông, bờ biển, phòng chống thiên tai; nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu của vùng.

PV