23 Dự thảo danh mục giống thủy sản cần thiết nhập khẩu mới nhất

Theo tờ trình Bộ trưởng Bộ NN&PTNT thì việc nhập khẩu này được xây dựng dựa trên cơ sở là các loại giống vật nuôi, giống thủy sản, giống cây trồng đưa vào Danh mục phải đáp ứng đồng thời cả 3 tiêu chí gồm: trong nước chưa sản xuất được; cần thiết nhập khẩu và phục vụ trực tiếp cho hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp.

Ảnh minh họa. Ảnh: ST

Trong Dự thảo này, các mặt hàng giống thủy sản cần thiết nhập khẩu gồm: Cá mú (cá song); Cá chình; Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác; Tôm hùm loại khác; Rong bắp sú… (Nhập khẩu ấu trùng, cá bột, cá hương, cá giống, cá trưởng thành để nhân giống. Riêng rong bắp sú nhập khẩu bào tử, mô, mảnh cơ thể rong biển và các loại tảo dùng cho nhân giống, sản xuất giống). Lý do nhập khẩu được Dự thảo đưa ra là do trong nước chưa chủ động giống bố mẹ, chưa cho sinh sản được và phụ vụ Chương trình nuôi biển đã được Thủ tướng phê duyệt.

Danh mục nhập khẩu được ban hành tại Thông tư này là căn cứ để xác định đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Điều 18 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

PV