23 Phú Yên: 7 tháng, diện tích thả nuôi thủy sản tăng 6,2% mới nhất

Tính đến nay, tổng sản lượng thủy sản nuôi thu hoạch đạt 2.020 tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ; trong đó tôm được 1.660 tấn, cá 200 tấn, các loại thủy sản khác 160 tấn. Để hỗ trợ người dân chủ động sản xuất, hạn chế dịch bệnh, cơ quan chức năng đã thực hiện 10 đợt lấy mẫu quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi. 

Dịch bệnh trên tôm xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh. Ảnh: Drtom.vn

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, dịch bệnh cũng đã xảy ra trên hơn 55 ha tôm thẻ chân trắng; trong đó hơn 53 ha bị bệnh hoại tử gan tụy cấp, hơn 2 ha bị bệnh đốm trắng, tập trung chủ yếu ở TX Đông Hòa với gần 48 ha. Các hồ nuôi bị dịch bệnh đã được Chi cục Chăn nuôi và Thú y cấp Sodium Chlorite 20% và hướng dẫn cách xử lý môi trường nuôi. Ngành chức năng đã cử cán bộ kỹ thuật xuống tận địa bàn để giúp các hộ dân có ao tôm bị chết xử lý môi trường nuôi tái vụ; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm dịch chặt chẽ đối với tôm giống; đồng thời khuyến cáo người nuôi theo dõi chặt chẽ sức khỏe tôm nuôi; tăng cường quản lý môi trường nước từ nguồn cấp, trong ao nuôi và xả thải.

Bùi Định