23 Tái sử dụng chất thải từ trang trại cá hồi mới nhất

Trang trại hướng tới mục tiêu hoàn toàn không phát thải và được thiết kế để tất cả chất thải có thể được thu gom, phân tách trong các nhà máy xử lý ở hai bên lồng nuôi và vận chuyển bằng sà lan vào đất liền. Công ty Công nghệ Hyperthermics sau đó sẽ biến đổi chất thải, cùng với chất thải từ nhà máy sản xuất cá hồi non trên đất liền của American Aquafarms.

Giám đốc điều hành của American Aquafarms Mikael Rønes giải thích: “Vì chúng tôi đặt mục tiêu sản xuất cá hồi bền vững nhất trên biển, nên việc tận dụng bùn thải từ các lồng nuôi là rất quan trọng. Cùng với việc canh tác không phát thải trên biển, việc chuyển hóa bùn thải thành năng lượng tái tạo góp phần vào các hoạt động bền vững hơn trong sản xuất kim loại và nhà máy chế biến trên đất liền. American Aquafarms hiện đang giải quyết các giấy tờ cần thiết để có thể hiện thực hóa dự án”.

Ông Stig Amdam, Giám đốc kinh doanh của Hyperthermics AS, cho biết thêm: “Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận với American Aquafarms trong thời gian qua. Tôi rất ấn tượng về tầm nhìn của họ đối với việc nuôi cá hồi bền vững, cùng với sự quan tâm của họ đến công nghệ của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là một đóng góp thiết yếu cho việc NTTS xanh hơn. Đối với chúng tôi, thỏa thuận này là vô cùng quan trọng. Ngành NTTS đang có những bước tiến lớn theo hướng sản xuất xanh ở ngày càng nhiều quốc gia, và dự án này sẽ một bước đánh dấu công nghệ xanh của chúng tôi trong ngành”.

Phương Trang