51 Suy nghĩ về sứ mệnh “đánh thức tiềm lực đất nước” của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay mới nhất

Đề bài: Viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của anh/chị về sứ mệnh “đánh thức tiềm lực đất nước” của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay.

I. Dàn ý chi tiết

1.

Hướng dẫn

Mở bài

Giới thiệu vấn đề: Việt Nam là quốc gia có nguồn tài nguyên tiềm năng và đội ngũ lao động trẻ giàu sức sáng tạo và thích nghi nhanh với sự thay đổi của nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, để huy động và phát huy có hiệu quả nhất những lợi thế ấy trong phát triển kinh tế, xã hội, chúng ta- mỗi công dân của Việt Nam cần có ý thức đánh thức tiềm lực đất nước trong mình.

2. Thân bài

– “Tiềm lực đất nước” là những nguồn lực  trong tự nhiên, tiềm lực vốn có trong con người, đó có thể là tài nguyên thiên nhiên, truyền thống, văn hóa, lịch sử, là khả năng thích nghi, lao động, sáng tạo.

–> con người Việt Nam đã và đang không ngừng cố gắng phát triển những thế mạnh, lợi thế của mình để cùng xây dựng đất nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

– Chúng ta vẫn chưa thực sự phát huy hết được những nguồn lực tiềm năng, vốn có trong tự nhiên và con người Việt Nam.

–> Đánh thức những tiềm lực đất nước là trách nhiệm, xứ mệnh của mỗi cá nhân trong xã hội.

– Đất nước Việt Nam ta có nhiều tiềm năng để phát triển, tuy nhiên chúng ta mới chỉ khai thác được một phần nhỏ mà chưa huy động toàn bộ những “tài nguyên” vô giá nhưng vẫn ở dạng tiềm năng đó.

Xem thêm:  Chứng minh giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc của Vợ chồng A Phủ qua nhân vật Mị và A Phủ

– Đánh thức tiềm năng đất nước là sứ mệnh không của riêng ai mà đó là sứ mệnh chung của mỗi người công dân Việt Nam yêu nước.

– Chúng ta đang quá phụ thuộc vào nguồn tài nguyên có sẵn mà chưa tận dụng được những nguồn năng lực vô giá khác, đặc biệt là tiềm lực con người, trí tuệ và chất xám của con người.

3. Kết bài

Trong bối cảnh hiện tại, tiềm năng bên trong con người chính là nguồn lực to lớn nhất, mạnh mẽ nhất để phát triển đất nước, bởi vậy mỗi chúng ta cần có ý thức phát huy, khai thác tiền năng bên trong mình, đồng thời với những tiềm năng tự nhiên phải sử dụng hợp lí, có kế hoạch vì tương lai phát triển lâu dài.

II. Bài tham khảo

Việt Nam là quốc gia có nguồn tài nguyên tiềm năng và đội ngũ lao động trẻ giàu sức sáng tạo và thích nghi nhanh với sự thay đổi của nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, để huy động và phát huy có hiệu quả nhất những lợi thế ấy trong phát triển kinh tế, xã hội, chúng ta- mỗi công dân của Việt Nam cần có ý thức đánh thức tiềm lực đất nước trong mình.

“Tiềm lực đất nước” là những nguồn lực  trong tự nhiên, tiềm lực vốn có trong con người, đó có thể là tài nguyên thiên nhiên, truyền thống, văn hóa, lịch sử, là khả năng thích nghi, lao động, sáng tạo. Trong thời kì hội nhập, con người Việt Nam đã và đang không ngừng cố gắng phát triển những thế mạnh, lợi thế của mình để cùng xây dựng đất nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh mặt phát triển không thể phủ nhận vẫn phải nhìn nhận thực tế rằng chúng ta vẫn chưa thực sự phát huy hết được những nguồn lực tiềm năng, vốn có trong tự nhiên và con người Việt Nam. Bởi vậy, đánh thức những tiềm lực đất nước là trách nhiệm, xứ mệnh của mỗi cá nhân trong xã hội.

Xem thêm:  Cảm nhận về mái trường, thầy cô
Sứ mệnh “đánh thức tiềm lực đất nước” của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay

Đất nước Việt Nam ta có nhiều tiềm năng để phát triển, tuy nhiên chúng ta mới chỉ khai thác được một phần nhỏ mà chưa huy động toàn bộ những “tài nguyên” vô giá nhưng vẫn ở dạng tiềm năng đó. Đó là những nguồn lực, lợi thế chưa được hiện thực hóa, chưa được phát huy tốt nhất để góp phần vào sự pát triển. Để đánh thức được tiềm lực đất nước, trước hết chúng ta cần nhận thức và hiểu rõ những tiềm năng vốn có, để từ đó có kế hoạch vận dụng và phát triển.

Chúng ta vẫn ngưỡng mộ con người Nhật Bản vì họ thông minh, sáng tạo nhưng lại không biết rằng người Việt ta cũng rất nhanh nhạy, sáng tạo và có khả năng thích nghi nhanh trong nhiều hoàn cảnh. Tuy nhiên chúng ta lại chưa thể nhận thức hết được năng lực của bản thân, chưa tự tin và thực sự quyết tâm để biến những lợi thế về trí tuệ ấy làm “bàn đạp” cho sự phát triển chung. Đánh thức tiềm năng đất nước là sứ mệnh không của riêng ai mà đó là sứ mệnh chung của mỗi người công dân Việt Nam yêu nước.

Hiện nay, một thực trạng đau lòng vẫn và đang xảy ra, đó là tình trạng thai thác tài nguyên khoáng sản một cách bừa bãi, chưa có kế hoạch khiến cho tài nguyên cạn kiện, gia tăng nhiều nguy cơ sạt nở, thiên tai. Chúng ta đang quá phụ thuộc vào nguồn tài nguyên có sẵn mà chưa tận dụng được những nguồn năng lực vô giá khác, đặc biệt là tiềm lực con người, trí tuệ và chất xám của con người chưa được coi trọng và đầu tư đúng mức dẫn đến tình trạng chảy máu chất xám.

Xem thêm:  Em hãy tả cây vải thiều quê em

Trong bối cảnh hiện tại, tiềm năng bên trong con người chính là nguồn lực to lớn nhất, mạnh mẽ nhất để phát triển đất nước, bởi vậy mỗi chúng ta cần có ý thức phát huy, khai thác tiền năng bên trong mình, đồng thời với những tiềm năng tự nhiên phải sử dụng hợp lí, có kế hoạch vì tương lai phát triển lâu dài.